• Ngày post: 07-01-2019
  Tuyển tập các bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Khoa học số 06/2018
 • Ngày post: 07-01-2019
  Chất lượng giáo dục đại học ở nước ta đang là vấn đề được xã hội quan tâm và có nhiều ý kiến khác nhau. Từ đó, chất lượng đào tạo và nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cần được đánh giá đúng, nhằm giúp cho các nhà giáo, nhà quản lý, lãnh đạo các cơ sở giáo dục và chính quyền các cấp nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình, để đề ra phương hướng, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Ngày post: 07-01-2019
  Văn bia Hán-Nôm còn gọi là văn khắc chữ Hán-Nôm trên đá. Hiện chưa có công trình nào dịch thuật và công bố đầy đủ loại văn này có trên địa bàn Tiền Giang. Nghiên cứu vấn đề, lần đầu tiên công trình công bố đầy đủ 14 văn bia thống kê được; góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn nghi về mặt văn bản;bảo tồn và khai thác tốt giá trị kinh tế, học thuật, văn hóa-ngôn ngữ của các văn bia.
 • Ngày post: 07-01-2019
  Nội dung bài viết, tác giả tập trung vào phân tích hai vấn đề: thực trạng hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện (TT TT-TV) và hệ thống các nhu cầu bạn đọc. Từ đó, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của TT TT-TV Trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG), được đề xuất dựa trên yêu cầu đổi mới của trường đại học và thực trạng nghiên cứu về hoạt động của Trung tâm trong mối liên hệ với đáp ứng nhu cầu bạn đọc.
 • Ngày post: 07-01-2019
  Phương pháp dạy học tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước, chỉ đạo những phương pháp giảng dạy, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy. Việc nghiên cứu và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trên thế giới đã có từ rất lâu. Các nhà giáo dục đều nhấn mạnh đến việc học thông qua hành, chủ yếu dạy các em qua việc làm, dạy các em học bằng khám phá, bằng trải nghiệm chứ không phải qua lời giảng, giáo dục không phải là truyền đạt lý thuyết suông, trống rỗng, giáo điều.
 • Ngày post: 07-01-2019
  Dạy học dựa vào các mối quan hệ tương tác là chiến lược dạy học coi trọng tính tự giác, tích cực, độc lập và sáng tạo của người học, phù hợp với hướng tiếp cận phát triển năng lực tự học cho sinh viên hội nhập với môi trường kinh tế xã hội hiện đại. Việc dạy và học được thực hiện dựa trên mối quan hệ tác động giữa các thành tố trong cấu trúc của quá trình dạy học, trong đó quan trọng nhất là sự tác động qua lại giữa người dạy với người học và môi trường học tập. Quá trình dạy học vận động và phát triển đạt được mục tiêu đào tạo đặt ra chính là nhờ sự vận động và phát triển không ngừng của các mối quan hệ tương tác này.
 • Ngày post: 07-01-2019
  Từ lý thuyết về công tác kiểm tra nội bộ trường phổ thông kết hợp với thực tiễn hoạt động tác nghiệp trong ngành giáo dục, tác giả bài viết nêu lên bốn biện pháp và đề xuất khuyến nghị để tổ chức tốt công tác kiểm tra nội bộ trong các trường tiểu học trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
 • Ngày post: 07-01-2019
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy kính yêu của Cách mạng Việt Nam, Người đã để lại dấu ấn vô cùng to lớn trong chặng đường đấu tranh cứu nước giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Người là tấm gương sáng cho các thế hệ con người Việt Nam học tập và mãi mãi noi theo, trong đó có thế hệ sinh viên Việt Nam ngày nay.

Tag

nội dung tag