.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

 • Ngày post: 06-06-2022
  Sáng ngày 06/6/2022 vừa qua, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên “Phân lập và định danh vi khuẩn Lactic từ nước khóm và xoài lên men tự nhiên” do sinh viên Nguyễn Thu Hương - Lớp Đại học Công nghệ sinh học 18, làm chủ nhiệm cùng với sự tham gia của sinh viên Nguyễn Văn Allrine - Lớp Đại học Công nghệ sinh học 18, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Trương Quốc Tất - GV Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Tiền Giang.
 • Ngày post: 01-06-2022
  Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang trân trọng thông báo và kính mời các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên trong và ngoài Trường tham gia viết bài báo khoa học và gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang Số 12/2022.
 • Ngày post: 30-05-2022
  Ngày 1/12/2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Với mục tiêu trọng tâm đó là: Hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thể dục, thể thao; tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ làm nền tảng phát triển mạnh mẽ và vững chắc sự nghiệp thể dục, thể thao. Ðến năm 2020, phấn đấu 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; các trường học, xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp có đủ cơ sở vật chất thể dục, thể thao phục vụ việc tập luyện của nhân dân
 • Ngày post: 26-05-2022
  Quy trình sản xuất giống cá tra tai trại Hòa Hưng, Tiền Giang.
 • Ngày post: 22-05-2022
  Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam (quy định tại Điều 7, Luật KH&CN sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2013 - Luật số 29/2013/QH13). Ngày KH&CN Việt Nam là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 • Ngày post: 19-05-2022
  Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt trí thức khoa học và công nghệ gắn với tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu và vinh danh học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, tân học vị Tiến sĩ trên địa bàn tỉnh.
 • Ngày post: 17-05-2022
  Chiều ngày 16/5/2022 vừa qua, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên “Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định chọn nơi làm việc của sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang” do sinh viên Đường Anh Thư, lớp Đại học Quản trị kinh doanh 18A làm chủ nhiệm. Kết quả xếp loại Khá (75.2 điểm)
 • Ngày post: 11-05-2022
  Ngày 06/5/2022, Phòng QLKHCN&HTQT đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường: “Nghiên cứu quy trình chế biến bột dưa lưới bằng kĩ thuật sấy lưới bọt” do các sinh viên Nguyễn Đức Duy và Võ Trung Tính (Lớp Đại học Công nghệ thực phẩm 18, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm) thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS Nguyễn Tấn Hùng. Kết quả nghiệm thu đề tài: Xếp loại Tốt.

Tag

nội dung tag