.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024

28-10-2020

DANH SÁCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG KHÓA III, NHIỆM KỲ 2019 – 2024


TS. Nguyễn Viết Thịnh
Chủ tịch Hội đồng trường
Bí thư Đảng ủy Trường ĐHTG

Ông Trần Văn Dũng
Thành viên thường trực
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

PGS.TS. Võ Ngọc Hà

Thành viên thường trực
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHTG

ThS. Đinh Quốc Cường

Thành viên thường trực
Phó Bí thư Đảng ủy, Thư ký Hội đồng trường

TS. Trần Văn Hùng

Thành viên thường trực
PGĐ Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Kiểm soát Hội đồng trường

TS. Cao Văn Chóng

Thành viên
Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Giám đốc Truyền thông Tổng Công ty Becamex IDC, Trưởng ban đối ngoại – Truyền thông

ThS. Đoàn Hữu  Đức
Thành viên
Phó Chủ tịchCLB Doanh nhân Tiền Giang tại Tp HCM, Giám đốc công ty VCG, Trưởng ban Đào tạo

TS. Nguyễn Văn Hòa

Thành viên
Phó Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, Trưởng ban Khoa học – Công nghệ

Ông Lê Văn Bé

Thành viên
Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính

ThS. Dương Văn Bon

Thành viên
Giám đốc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang

ThS. Trần Văn Dũng

Thành viên
Giám đốc Sở Thông tin truyền thông tỉnh Tiền Giang

ThS. Nguyễn Đình Thông
Thành viên
Quyền GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

Ông Nguyễn Hồng Oanh
Thành viên
Nguyên GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Ông Nguyễn Văn Thái

Thành viên
Giám đốc VNPT Tiền Giang

TS. Lê Hữu Hải

Thành viên
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTG

TS. Lê Quang Trí

Thành viên
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTG

TS. Lê Minh Tùng

Thành viên
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHTG

TS. Phan Văn Nhẫn

Thành viên
Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHTG

ThS. Nguyễn Thanh Bình
Thành viên
Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức hành chính trường ĐHTG

TS. Dương Văn Hiếu

Thành viên
Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường ĐHTG

TS. Nguyễn Hoàng Vũ

Thành viên
Trưởng khoa  Kỹ thuật công nghiệp Trường ĐHTG

TS. Võ Phúc Châu

Thành viên
Trưởng khoa Khoa học xã hội và nhân văn Trường ĐHTG

ThS. Nguyễn Ngọc Long
Thành viên
Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHTG

ThS. Lê Thị Kim Loan

Thành viên
Phó trưởng khoa phụ trách khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm Trường ĐHTG

SV Võ Phan Lan Vy

Thành viên
Phó Chủ tịch Hội SV Trường ĐHTG