.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất
Địa chỉ:Văn phòng Khoa: Phòng D.14 - Cơ sở chính Trường Đại học Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 02733877248
Email: kllctgqptc@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 -2025

Ngày 19 tháng 9 năm 2022 Chi bộ 3 (Khoa Lý luận chính tri – Giáo dục Quốc phòng và Thể chất) tổ chức đại hội đảng viên lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.