.:Trường Đại học Tiền Giang - Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế:.


Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ:119 Ấp Bắc, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Phòng A201
Điện thoại liên hệ: Phòng QLKHCN
Email: pqlkhcnhtqt@tgu.edu.vn

TIN TỨC
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam (quy định tại Điều 7, Luật KH&CN sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2013 - Luật số 29/2013/QH13). Ngày KH&CN Việt Nam là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hoạt động KHCN viên chức
Nghiệm thu Kết quả thực hiện Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Chiều ngày 05/5/2022 vừa qua, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức họp đánh giá Kết quả hực hiện Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ "Các yếu tố ảnh ...

Hoạt động KHCN sinh viên
Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên “Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định chọn nơi làm việc của sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang”

Chiều ngày 16/5/2022 vừa qua, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên “Các yếu tố ...

Tin tức HTQT
Trường Đại học Tiền Giang tiếp nhận sinh viên thực tập của Trường Đại học La Réunion, Pháp

Chiều ngày 26/4/2022 vừa qua, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức buổi họp tiếp nhận sinh viên Thomas Leboui - Sinh viên ngành Khoa học thực phẩm và Quy ...