.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022.

06-06-2022

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 (từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng mạnh khỏe và an toàn”.

Theo đó, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp Nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, làm chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của tỉnh:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

Tổ chức triển khai đồng bộ, sâu rộng các biện pháp, nội dung thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, hưởng ứng có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6” năm 2022, tập trung các nội dung: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (đặc biệt là những điểm mới); các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy... để cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động và Nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Cụ thể:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; trong đó, cần tập trung vào các địa bàn có tệ nạn ma túy, các đối tượng có nguy cơ cao, dễ bị lợi dụng, lôi kéo tham gia hoạt động tệ nạn, tội phạm ma túy;

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là các quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; xây dựng các tư liệu, tài liệu, video clip, truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy trên các báo, tạp chí, trang thông tin, mạng xã hội có nhiều người theo dõi, qua tin nhắn đến các thuê bao di động nhằm tuyên truyền, giáo dục về tác hại của các loại ma túy, ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”, “bùa lưỡi”...; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy trong cộng đồng dân cư, đối tượng có nguy cơ cao dễ bị lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy như thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân trong các khu, cụm công nghiệp, lao động tự do, lái xe tham gia, hưởng ứng tích cực. Tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” và “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022 tại các địa bàn dân cư, qua đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội, cá nhân và gia đình trong công tác phòng, chống ma túy. Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động tiếp thị ma túy trái phép trên mạng Internet và các mạng xã hội;

  - Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang và đề nghị Báo Ấp Bắc tăng thời lượng tin, bài, hình ảnh, phóng sự và đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, tuyền truyền về các hoạt động phòng, chống ma túy, tác hại của các chất ma túy và chất hướng thần trong giới trẻ hiện nay, phát sóng vào các khung giờ có nhiều người theo dõi. Phối hợp với Công an tỉnh mở chuyên trang về “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6” năm 2022; kịp thời tuyên truyền về những tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả tại cơ sở; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp...;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma tuý vào các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, quảng bá du lịch, sáng tác các tác phẩm về phòng chống ma túy trên địa bàn toàn tỉnh. Chú trọng phát huy vai trò của các đội tuyên truyền trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động; tiếp tục rà soát, bổ sung pa-nô, áp phích, băng rol, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy tại trung tâm thành phố Mỹ Tho, thị trấn, thị tứ, các nơi công cộng, trụ sở chính quyền, cơ quan, trường học;

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và gia đình tổ chức các hoạt động sinh hoạt lồng ghép tuyên truyền, ký cam kết phòng ngừa tệ nạn ma túy cho học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện, chất hướng thần núp bóng các vỏ bọc, hình thức như: “tem giấy”, “bùa lưỡi”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”... cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và phụ huynh. Phát động học sinh, sinh viên “Chung tay nói không với ma túy, vì chính bạn và cộng đồng”;

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, phát hiện người nghiện mới, vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện; huy động hội viên, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên tham gia mít tinh, diễu hành hưởng ứng Lễ ra quân phòng, chống ma tuý vào ngày 26/6/2022;

- Đề nghị Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các chi hội cơ sở thực hiện chuyên đề “Phòng, chống ma túy từ gia đình”, tăng cường các hoạt động, công tác hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai nghiện tại cộng đồng; tư vấn vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tạo việc làm cho người sau cai, hỗ trợ người sau cai vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống. Phối hợp với lực lượng Công an, các ban, ngành cùng cấp thường xuyên rà soát, lên danh sách những người có nguy cơ mắc nghiện, người nghiện ở địa bàn để tuyên truyền không sử dụng ma túy hoặc vận động đi cai tự nguyện chữa trị kịp thời. Phân công cho hội viên đảm nhận quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai nghiện là con hội viên, người nghiện ở cộng đồng.

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2022 thông qua các hoạt động như: treo băng rol, khẩu hiệu, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho công nhân viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là các khu, cụm công nghiệp có nhiều công nhân, người lao động dễ bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội;

- Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang chỉ đạo hệ thống Đoàn các cấp phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với giao lưu văn hóa, văn nghệ cho thanh, thiếu niên ở khu dân cư, trường học. Rà soát, tổng hợp danh sách những thanh niên ở khu dân cư, tổ dân phố, ấp, khu phố đang trong độ tuổi thanh thiếu niên có nguy cơ mắc nghiện cao, phân công đoàn viên tư vấn tiếp cận tuyên truyền về tác hại của ma túy, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy, giao các đoàn viên thanh niên đảm nhận giúp đỡ người nghiện sau cai.

2. Công tác phòng ngừa và đấu tranh của lực lượng chuyên trách

- Công an tỉnh:

+ Triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, kịp thời ngăn chặn các nguồn ma túy xâm nhập vào Tiền Giang; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma tuý; tập trung điều tra, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp, bán lẻ các chất ma túy và sử dụng trái phép các chất ma túy; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội để quảng bá và lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng trái phép các chất ma túy. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ không để đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tổ chức mua bán, sử dụng, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý, chất hướng thần; tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia giao thông; xác minh, truy bắt đối tượng truy nã về tội ma túy. Kịp thời cung cấp, định hướng thông tin có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy cho các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

+ Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp, nhất là lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở; khai thác hiệu quả, tối đa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy và vi phạm pháp luật.

+ Chủ động phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện Quy chế phối hợp kiểm soát ma túy khu vực biên giới biển và phương án tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất ma túy qua khu vực biên giới biển.

+ Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý tội phạm về ma tuý, trong đó chú trọng việc đưa ra xét xử các vụ án điểm tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022, góp phần răn đe tội phạm và nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống ma túy.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới biển của tỉnh; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới biển không vi phạm pháp luật phòng, chống ma túy; phối hợp với ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới biển của tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành liên quan, các cấp chính quyền nhất là cấp xã thường xuyên rà soát địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời việc trồng cây có chứa chất ma túy; việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển thân, rễ, lá, hoa, quả cây thuốc phiện và các loại rượu ngâm các bộ phận của cây thuốc phiện; đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác quản lý và kiểm soát tiền chất

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng (Công an tỉnh, Sở Công Thương) tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế... nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở vi phạm.

- Công an tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan tỉnh Long An tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 1031/QĐ-TCTLN ngày 24/3/2020 của Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành về ban hành quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh). Không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai

- Sở Y tế khẩn trương công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn cấp chứng nhận về xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ bác sỹ cấp cơ sở theo quy định; sử dụng có hiệu quả số cán bộ đã được cấp chứng nhận về xác định tình trạng nghiện ma túy, ưu tiên bố trí cho tuyến cơ sở, cấp xã; phối hợp với các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định. Tiếp tục thực hiện điều trị Methadone cho người nghiện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp nắm chắc di biến động của bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Tăng cường tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, nhất là tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện ma túy hoạt động hiệu quả; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu đến cấp huyện việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn các địa phương tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo các quy định mới; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2022  tại cơ sở cai nghiện ma túy.

+ Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; làm tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, nhân viên, học viên, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của học viên, phát hiện kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ để chủ động đối thoại, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh, không để học viên tạo cớ, gây mất an ninh trật tự như thời gian qua.

- Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tổ chức rà soát, thống kê, phân loại, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; phối hợp thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện; lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; tăng cường giáo dục, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, nhất là Công văn số 2191/UBND-KGVX ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, cai nghiện theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (theo Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ).

- Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không để tội phạm lợi dụng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tăng cường kiểm tra, triệt xóa diện tích trồng, tái trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự do người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng ấp (khu phố), hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; phương thức, thủ đoạn của tôi phạm ma túy nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ đông phòng ngừa của quần chúng Nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hôi (Zalo, Facebook...), nền tảng di động trong các hoạt đông tuyên truyền.

Tùy tình hình thực tế, tổ chức mít-tinh, ra quân tuần hành kết hợp với công tác tuyên truyền sâu rộng thiết thực hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy", "Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6" năm 2022 nhằm tạo phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có ma túy; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương cho công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; công tác cai nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp

Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công tác phòng, chống ma túy năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, nhất là công tác cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý người sau cai nghiện ma túy, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập công đồng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả.

VĨNH SƠN tổng hợp