.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI

24-01-2021

Ngày 21-1-2021, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh. Tại điểm cầu Trường Đại học Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhà trường chủ trì hội nghị.

Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã triển khai Chương trình hành động số 01 của Tỉnh ủy Tiền Giang về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể với các nội dung: Quan điểm chỉ đạo; các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường tiếp tục chủ trì cho các đảng viên của nhà trường thảo luận tại giảng đường theo các nội dung gợi ý thảo luận của đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang. Theo đó, nhiều đảng viên của Trường Đại học Tiền Giang đã thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề về công tác đào tạo nguồn nhân lực, tự chủ đại học, khoa học - công nghệ...

VĨNH SƠN