.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

06-11-2020

I. Chủ đề Tháng hành động:

            “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

            II. Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông:

            1. Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

            2. Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2020

            3. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

            4. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

            5. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

            6. Gia đình cùng vui, đẩy lùi COVID-19.

            7. Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương.

            8. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

            9. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

            10. Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại.

            11. Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em

            12. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại

            13. Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng

            14.  Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là cản trở sự tham gia của phụ nữ trong lao động

            15. Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục.

            16. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ, trẻ em

            17. Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

http://phunutinh.thaibinh.gov.vn/Tin-Tuc/binhdanggioi/1364_Thong-diep-tuyen-truyen-huong-ung-Thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-va-phong-chong-bao-luc-tren-co-so-gioi-nam-2020