.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành ĐH Kỹ thuật công nghệ Xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

19-09-2020

Ngành Kỹ thuật xây dựng đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách, có sức khỏe, khả năng làm việc tập thể, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Sinh viên Đại học ngành Kỹ thuật công nghệ Xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) được trang bị kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên môn cần thiết; có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý thi công các loại công trình xây dựng nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, theo kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật; có khả năng tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công trên các công trường xây dựng nhà, xưởng và các công trình công cộng.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp đạt được những kiến thức:

- Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật cơ sở.

- Khả năng tiến hành các thí nghiệm và phân tích số liệu chuyên ngành xây dựng như vật liệu, địa chất, trắc địa và cơ học đất.

 - Thiết kế và tính toán được nhà nhiều tầng tại Việt Nam theo các mô hình khác nhau: khung giằng, vách cứng, lõi cứng. Áp dụng các giải pháp nền móng hợp lý cho công trình trên đất yếu.

- Vận dụng được định mức và đơn giá xây dựng cơ bản để lập dự toán cho hạng mục công trình cũng như toàn bộ công trình.

- Có khả năng tiếp cận với công nghệ xây dựng mới, có khả năng vươn lên trình độ chuyên môn cao hơn.

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về tin học và áp dụng chúng để giải quyết các bài toán trong thực tế tổ chức thi công và quản lý xây dựng.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp đạt được những kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp:

- Kỹ năng cứng:

+ Biết nguyên lý thực hiện; sử dụng thành thạo các thiết bị thực hành được sử dụng phổ biến trong thi công xây dựng.

+ Tính toán thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho quá trình tính toán thiết kế công trình.

+ Tổ chức, quản lý, điều hành việc thi công công trình theo đúng yêu cầu thiết kế và đúng qui trình kỹ thuật qui định.

+ Phát hiện, phân tích được nguyên nhân, phối hợp giải quyết được những tình huống kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.

+ Lập được dự toán công trình và có khả năng vận dụng được các phần mềm hỗ trợ trong lập dự toán công trình.

- Kỹ năng mềm:

+ Thể hiện khả năng thuyết trình thành thạo, giao tiếp hiệu quả, ứng xử nhanh nhạy.

+ Biết làm việc theo nhóm, tập họp nhóm.

+ Thể hiện sáng tạo trong giải quyết công việc.

* Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư thi công, kỹ sư tư vấn thiết kế, kỹ sư giám sát công trình tại các công ty tư vấn thiết kế, thi công và xây dựng công trình.

- Chuyên viên tại các phòng, ban quản lý dự án xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

- Kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm, kiểm định liên quan đến lĩnh vực xây dựng; nhân viên trong các viện nghiên cứu.

- Thành lập các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng..

* Về khả năng học tập, nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng nghiên cứu đề tài khoa học và tham khảo tài liệu để tự bổ sung và cập nhật kiến thức chuyên môn.

- Có kiến thức vững vàng, năng lực tự học và khả năng theo học các chương trình đào tạo sau đại học ngành: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp và những ngành gần ở trong và ngoài nước...

VĨNH SƠN