.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Hội Cựu Chiến binh Trường ĐH Tiền Giang nhận giấy khen của Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang

07-09-2019

Ngày 6/9/2019, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024. Hội đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân và tập thể điển hình trong các phong trào thi đua, trong đó có Hội Cựu chiến binh Trường ĐH Tiền Giang.

Đồng chí Lê Minh Trí (thứ 2 từ phải qua) đại diện Hội Cựu chiến binh Trường ĐH Tiền Giang nhận giấy khen.

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang hiện có 249 hội viên sinh hoạt tại 18 Hội cơ sở trực thuộc (175 đảng viên, trong đó có 7 hội viên là nữ).  Trong 5 năm qua (2014-2019), Hội đã phát huy truyền thống Cách mạng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn thể hiện là lực lượng gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động, đẩy mạnh phong trào yêu nước gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

 Cụ thể, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang đã chủ động triển khai các phong trào thi đua yêu nước và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: Thi đua thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tham gia giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức động viên cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; xây dựng củng cố tổ chức trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cơ sở Hội thường xuyên phối hợp và gương mẫu thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan đơn vị….

 Tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang đã phát động phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019 – 2024 và khen thưởng cho 9 tập thể (trong đó có Trường Đại học Tiền Giang), 10 cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2014 – 2019. 

VĨNH SƠN