.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Hội thảo khoa học “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm trong bối cảnh hiện nay”.

07-06-2019

Ngày 31/5/2019, Khoa Sư Phạm của Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm trong bối cảnh hiện nay”. Đến dự có: PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phan Văn Nhẫn - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường;TS. Nguyễn Viết Thịnh - Trưởng khoa Sư Phạm.

Chủ trì Hội thảo: PGS.TS. Võ Ngọc Hà,TS. Nguyễn Viết Thịnh và ThS. Lê Duy Trinh

ThS. Lê Duy Trinh - Phó Trưởng khoa Sư Phạm cho biết: Hội thảo khoa học “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm trong bối cảnh hiện nay” đã thu hút 29 bài tham luận của các tác giả. Các bài tham luận hội thảo xoay quanh các vấn đề lớn: Xác định giá trị phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của sinh viên Sư phạm trong thời đại 4.0; Đánh giá thực trạng hoạt động về việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm, ở Khoa/ Trường Đại học Sư phạm nói chung, Khoa Sư phạm Trường Đại học Tiền Giang nói riêng; Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp ở Khoa/ Trường Đại học Sư phạm nói chung và Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tiền Giang nói riêng; Đề xuất biện pháp tích hợp giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp vào các hình thức dạy học các học phần cho sinh viên Sư phạm; Định hướng quá trình, biện pháp tự  rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm.

Tại hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe và cùng thảo luận các bài báo cáo tiêu biểu như: Các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp của sinh viên Sư phạm (ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu); Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên năm cuối ngành Giáo dục mầm non (ThS. Nguyễn Vĩnh Toàn); Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thông qua thực hành nền nếp, nội quy của Trường Đại học Tiền Giang (Thầy Châu Minh Nhựt); Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên khoa Sư Phạm (ThS. Nguyễn Minh Quân)…

VĨNH SƠN