.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 2 thí điểm xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và báo cáo công tác phát triển chương trình đào tạo

30-05-2019

Ngày 29/5/2019, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 2 thí điểm xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và báo cáo công tác phát triển chương trình đào tạo. Đến dự và chủ trì hội nghị có PGS. TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng nhà trường; TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo đơn vị; Trưởng, phó bộ môn thuộc khoa và thành viên thuộc 17 tổ phát triển chương trình đào tạo.

PGS. TS. Võ Ngọc Hà đánh giá cao những kết quả mà các tổ phát triển chương trình đào tạo đã triển khai trong thời gian qua

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS. TS. Võ Ngọc Hà đánh giá cao những kết quả mà các tổ phát triển chương trình đào tạo theo Quyết định số 624 /QĐ-ĐHTG ngày 02/11/2018 đã triển khai trong thời gian qua và nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện trong thời gian tới để đẩy mạnh hoạt động đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO cho các chuyên ngành đào tạo của Trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe 3 báo cáo của: TS. Dương Văn Hiếu - Trưởng khoa Công nghệ thông tin về xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của ngành Công nghệ thông tin; ThS. Nguyễn Vân Ngọc Phượng - Phó trưởng khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm về xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của ngành Công nghệ thực phẩm; báo cáo tiến độ thực hiện phát triển chương trình đào tạo của 17 Tổ phát triển chương trình đào tạo của ThS. Trần Quang Hiền - Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo.

TS. Dương Văn Hiếu báo cáo tham luận về xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của ngành Công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Vân Ngọc Phượng báo cáo tham luận về xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của ngành Công nghệ thực phẩm

ThS. Trần Quang Hiền báo cáo tiến độ thực hiện phát triển chương trình đào tạo của 17 Tổ phát triển chương trình đào tạo

Cũng tại hội nghị, nhiều thầy cô đã phát biểu về các nội dung nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đánh giá và tổ chức dạy học theo tiếp cận CDIO. Các vấn đề chủ yếu là phân tích mô tả mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra môn học với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, cách thiết kế đề cương chi tiết học phần, thiết kế đặc tả ma trận câu hỏi thi của học phần; cách thức thiết kế hệ thống câu hỏi thi và tiêu chí đánh giá, tổ chức dạy học...

TS. Nguyễn Viết Thịnh - Trưởng khoa Sư phạm đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Sau khi nghe các trao đổi, thảo luận và đề xuất của các đại biểu, PGS. TS. Võ Ngọc Hà cũng đã phát biểu, đề xuất những giải đáp với các thành viên thuộc 17 tổ phát triển chương trình đào tạo để tiếp tục triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO đạt hiệu quả.

VĨNH SƠN