.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019

15-05-2019

Nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chính thức phát động tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019 (theo Kế hoạch số 1200/KH-BTP ngày 9/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Căn cứ văn bản số 379/STP-PBPL&QLVPHC ngày 06/5/2019 của Sở Tư pháp Tiền Giang về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề 10 câu được thiết kế sẵn với 09 câu hỏi trắc nghiệm (06 câu hỏi trực tiếp, 03 câu hỏi tình huống) và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng. Thời gian tổ chức từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019, chia thành 04 đợt thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân, gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền và vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia Cuộc thi theo địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx (hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp Tiền Giang: http://sotuphap.tiengiang.gov.vn). Đồng thời, báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham dự cuộc thi về Liên đoàn Lao động tỉnh (chung báo cáo hoạt động CĐ hàng tháng) để tổng hợp.

VĨNH SƠN tổng hợp