.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh lớp kế toán doanh nghiệp khoá 25

22-09-2015

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-ĐHTG

            Tiền Giang, ngày       tháng     năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp kế toán doanh nghiệp khoá 25

 

Để hướng dẫn và cung cấp cho học viên những kiến thức về nghiệp vụ Kế toán trong các cơ quan, Doanh nghiệp.

          Khoa Kinh tế - Xã hi, Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớp ‘KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHOÁ 25’.

1. Nội dung chương trình học:

1) Nguyền lý Kế toán; 

2) Kế toán vốn bằng tiền, hàng tồn kho;

3) Kế toán tiền lương, tài sản cố định;

4) Kế chi phí sản xuất, tính giá thành;

5) Kế toán tiêu thụ thành phẩm, mua bán hàng hoá, xác định KQKD, lập BCTC;

6) Kế toán nợ phải thu, phải trả;

7) Kế toán thuế;

8) Ứng dụng phần mềm kế toán;

9) Thuế.

          2.Đối tượng:

+ Các học viên muốn làm việc trong lĩnh vực Kế toán tại các cơ quan,Doanh nghiệp, Công ty…

          + Các sinh viên không chuyên ngành Kế toán.

          + Các cá nhân quan tâm đến công tác Kế toán.

3. Thời gian và phương thức học tập:

          + Thời gian: Học khoảng 3 tháng, dự kiến khai giảng lớp học vào ngày 11 tháng 10 năm 2015.

          + Học phí: 1.100.000đ/khóa/hv (Một triệu một trăm ngàn đồng)

          + Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 11/10/2015

          + Phương thức học: Học viên học vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

4. Thành phần Giảng viên: Quý thầy cô có uy tín , nhiều kinh nghiệm  giảng dạy ở Trường Đại học Tiền Giang cũng như công tác tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

5. Kết thúc khoá học: Học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học: ‘KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP’ của Trường Đại học Tiền Giang.

6. Ghi danh và nộp học phí tại: Văn phòng Khoa Kinh tế -Xã hội, Khu E, số 119 Ấp Bắc Phường 5, TP Mỹ Tho - Tiền Giang.

Điện thoại liên lạc:

 

 

Điện thoại liên lạc

          ĐT Văn phòng Khoa Cơ sở chính: (073) 6 250 200 – 135

          ĐT Văn phòng Khoa Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (073) 3 867 080

 Di động: 01693 472 489 (Thầy Hiền)

                  

HIỆU TRƯỞNG