.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ khai báo thuế khoá 15

22-09-2015

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-ĐHTG

            Tiền Giang, ngày       tháng     năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp nghiệp vụ khai báo thuế khoá 15

 

          Nhằmđể hướng dẫn và cung cấp cho học viên những kiến thức về nghiệp vụ Khai báo Thuế, quyết toán Thuế & các chính sách về Thuế ở các cơ quan, công ty, doanh nghiệp.

          Khoa Kinh tế - Xã hi, Trường Đại học Tiền Giang thông báo chiêu sinh lớpNGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ KHOÁ 15’. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình học:

a) Kế toán doanh nghiệp; 

b)    Kế toán thuế XNK, TTĐB, GTGT, TNCN;

c)     Kế toán thuế Thu nhập DN;

d)    Hướng dẫn chính sách thuế;

e)     Thực hành Khai báo thuế;

          2.Đối tượng:

          + Các học viên đang làm việc trong lĩnh vực Kế toán tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp…

          + Các sinh viên chuyên ngành Kế toán;

          + Các cá nhân quan tâm đến công tác Kế toán, thuế.

 

          3. Thời gian và phương thức học tập:

          + Thời gian: Học khoảng 2,5 tháng, dự kiến khai giảng lớp học vào ngày 11 tháng 10 năm 2015.

          + Học phí: 1.100.000đ/khóa/HV (Một triệu một trăm ngàn đồng)

          + Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 11/10/2015

          + Phương thức học: Học viên học vào ngày thứ bảy và chủ nhật

4. Thành phần Giảng viên: Quý thầy cô có uy tín và nhiều kinh nghiệm  giảng dạy ở Trường Đại học Tiền Giang.

          5. Kết thúc khoá học: Học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học: ‘NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ’ của Trường Đại học Tiền Giang.

6. Ghi danh và nộp học phí: Văn phòng Khoa Kinh tế - Xã hội, Khu E, số 119 Ấp Bắc Phường 5, TP Mỹ Tho - Tiền Giang.

 

Điện thoại liên lạc

          ĐT Văn phòng Khoa Cơ sở chính: (073) 6 250 200 – 135

          ĐT Văn phòng Khoa Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: (073) 3 867 080

 Di động: 01693 472 489 (Thầy Hiền)

                  

HIỆU TRƯỞNG