.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 50 (Từ ngày 08/8 đến ngày 14/8/2022)

08-08-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 50

(Từ ngày 08/8 đến ngày 14/8/2022)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

08/8

Dự Hội thảo trực tuyến về Công bố Báo cáo phân tích ngành giáo dục 2011-2020 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và UNESCO tổ chức.

- Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ -  Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP TCHC;

- Ô. Cường - GĐ TT TVTS &QHDN;

- Bà Trang - TP CTSV;

- Ô. Tín - TP KHTC;

- Bà Linh, Ô. Bình - PGĐ TT KT & ĐBCLGD;

- Ô. Hiền - PTP QLĐT.

 

08h30-12h

https://bit.ly/VNIES_ESA_2022.

Phòng A101

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BA

09/8

Dự Hội thảo khoa học góp ý dự thảo "Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh TG thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050"

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Hữu Hải - Nguyên Phó Hiệu trưởng.

08h00

Liên Hiệp các  Hội KHKT tỉnh TG

 

Ban Giám hiệu làm việc với BTV Đoàn trường

- BTV Đoàn trường

13h30

Phòng B14

CSC

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

Tổng kết Đại hội thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang lần thứ IX năm học 2021-2022

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ -  Phó Hiệu trưởng

- Ban Tổ chức, Lãnh đạo đoàn và Huấn luyện viên tham gia đại hội (theo Kế hoạch)

- Mời Ô. Nguyễn Thanh Bình - TP TCHC

- Mời Ô. Lê Tiến Dũng - PGĐ TT TVTS&QHDN

- Mời Ô. Trần Thanh Phong - PTK LLCT - GDQP-TC

- Thường trực Đoàn trường

- Vận động viên đạt giải

15h00

Phòng B14 CSC

 

10/8

Dự tiếp xúc cử tri

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng, đại biểu HĐND

Cai Lậy

 

 

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp năm 2022

Theo QĐ số 08/QĐ-ĐHTG ngày 10/01/2022.

- Ô. Hiền - PTP QLĐT.

08h00

Phòng A105

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét duyệt đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

- Bà Loan, Bà Phượng, Bà Minh (K.NN&CNTP)

-Ô. Thi  (TP QLKHCN&HTQT)

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

NĂM

11/8

Họp Hội đồng thẩm định giá tài sản đề nghị thanh lý năm 2022

Theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHTG ngày 29/7/2022 của Trường ĐHTG.

- Ô. Bình - TP TCHC;

- Ô. Phương - TP QLCSVC;

- Ô. Tín - TP KHTC;

- Ô. Cường - TP TTPC;

- Ô. Định, Ô. Vũ Phong, Ô. Nguyên - CV PQLCSVC.

- Đại diện Sở ngành (theo Thư mời).

08h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Chi bộ 11

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 11.

14h00

Phòng A105

 

SÁU

12/8

Tiếp đoàn của Bộ GD&ĐT v/v kiểm tra, khảo sát đánh giá thực trạng, kết quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP TCHC;

- Ô. Phương - TP QLCSVC;

- Bà Trang - TP CTSV;

- Ô. Bá - Phó Chỉ huy BCHQS;

- Ô. Đức - PTBM GDQP;

- Ô. Trí - PTP CTSV;

- Bà Chi - CV P.TCHC;

- Bí thư ĐTN, Hội Sinh viên và Hội CCB;

- Đại biểu Công an tỉnh và Công an địa phương (theo Thư mời).

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BẢY

13/8

Dự Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 99/2019/NĐ-CP

- Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường

- Ô. Nguyễn Thanh Bình -  TP TCHC.

Trường Đại học Kinh tế

59C - NĐC, Q3-TPHCM

 

Dự Hội nghị

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

Đại học Xây dựng Miền Tây

 

CN

14/8

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

  1. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 14h00 ngày 08/8/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.
  2. Họp Ban Chấp hành Đoàn trường; TP: BCH Đoàn trường; TG: 17h00 ngày 09/8/2022 (thứ 3); ĐĐ VP Đoàn-Hội.
  3. Họp Ban Chấp hành Hội Sinh viên; TP: BCH Hội Sinh viên; TG: 17h00 ngày 10/8/2022 (thứ 4);  ĐĐ VP Đoàn-Hội.
  4. Họp tổng kết chương trình thực tập của 02 sinh viên Trường Đại học Angers và 02 sinh viên Trường Đại học BREST, Pháp. TP: Ô. Hiếu (TK.Khoa KTCN; B. Loan, B. Thanh, B. Minh - Khoa NN&CNTP; Ô. Thi, Ô. Thịnh, B. Vân - P. QLKHCN&HTQT; TG: 10h00 ngày 10/8/2022 (thứ Tư); ĐĐ: Phòng A104.
  5. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Khảo sát đặc điểm sinh trường, năng suất của một số giống dưa leo (Cucumis sativus L.) tự thụ trồng trong nhà màng”; TP: Ô Lê Hữu Hải, Ô. Vinh, Bà Hạnh, Bà Ngọc, Bà Thủy (K.NN&CNTP); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 08h00 ngày 11/8/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A104.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.