.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần (Từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2022)

11-07-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 46

(Từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2022)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

11/7

Họp Hội đồng xét cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học năm học 2021-2022

- Theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHTG.

- Ô. Hiền, PTP QLĐT.

7h30 -8h30

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Hội đồng tuyển sinh

 - Theo QĐ số 164/QĐ-ĐHTG ngày 15/04/2022;

- Ô. Võ Văn Cường - TP.TTPC.

08h30

Phòng B14

Triển khai Quyết định giám sát Đảng viên.

- Bà Loan, Ô. Bình, Ô. Phương (UV BCH Đảng bộ);

- Bà Giang - Bí thư Chi bộ 5;

- Đảng viên theo thư mời.

10h00

Phòng A104

Ô. Đinh Quốc Cường

Phó Bí thư Đảng ủy

BA

12/7

Hội nghị Uỷ ban lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2019-2024) sơ kết đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình hành động 6 tháng cuối năm

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

08h

Hội trường UB MTTQ Việt Nam tỉnh TG

 

13/7

Dự Hội thảo "Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang"

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

07h30

Phòng họp số 2

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Họp Khối Đào tạo, Công tác học sinh sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên - CV P.TCHC

 

07h30

Phòng B243 TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu Trưởng

Làm việc với Trung tâm ENGO

- Đại diện lãnh đạo TT ENGO và bộ phận chuyên môn

- Ô Hiền - PTP QLĐT

- Bà Giang - PTK SP&KHCB

- Giảng viên BM Tiếng Anh (Nhờ khoa mời giúp)

13h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu Trưởng

NĂM

14/7

Họp Khối QLKHCN, ĐBCL, BDTX&THNN.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối.

- Ô. Long - Trợ lý Hiệu trưởng;

- Bà Linh - PGĐ. TTKT&ĐBCL;

- Bà Hà, CV P.TCHC.

07h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

SÁU

15/7

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

Uỷ viên BTV Đảng uỷ

08h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

BẢY

16/7

Lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Trường Đại học Tiền Giang năm 2022

- Khách mời theo Thư mời;

- BCH chiến dịch Trường ĐH Tiền Giang;

- Tình nguyện viên tham gia chiến dịch.

08h00

Giảng đường CSC

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu Trưởng

Chỉ huy trưởng

CN

17/7

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

  1. Tham dự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (Đối tượng 4); TP: Ô. Bình (TP TCHC), Bà Nhất Trang (TP CTSV), Ô. Hiếu (TK KTCN), Bà Kim Loan (PTK PT KNN & CNTP), Ô. Phương (TP QLCSVC),  TG: từ ngày 08/7 đến ngày 15/7/2022 tại Hội trường Tỉnh uỷ - số 58D91, Nguyễn Ngọc Ba, P6, TP Mỹ Tho.
  2. Họp trực tuyến trao đổi các nội dung hợp tác với Trường Đại học La Réunion - Pháp; TP: Ô. Thi, Ô. Thịnh - Phòng QLKHCN&HTQT; TG: 15h30 ngày 11/7/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A104.
  3. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 14h00 ngày 11/7/2022 (thứ Hai);  ĐĐ: Phòng B14.
  4. Họp Chi uỷ Chi bộ 8; TG: 14h00; Họp Chi bộ 8; TG: 15h00 ngày 12/7/2022 (thứ Ba);  ĐĐ: Phòng B14.
  5.  Họp Ban Thường vụ CĐCS tổng kết, bình xét thi đua công đoàn năm học 2021 - 2022: TG: 13h30, ngày 14/7/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14 CSC.
  6. Họp Ban Chấp hành CĐCS mở rộng tổng kết, bình xét thi đua công đoàn năm học 2021 - 2022; TP: BCH CĐCS, Trưởng ban TNND, Uỷ ban kiểm tra CĐCS, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn; TG: 14h30 ngày 14/7/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14 CSC.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.