.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Lịch công tác tuần 03 (Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019)

16-09-2019

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 03

(Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

16/9

 

 

 

Triển khai Kế hoạch Tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2019

Thành phần theo kế hoạch số 659/KH-ĐHTG ngày 12/9/2019

07h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp tiểu ban vận động tài trợ Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

- Ô. Tín (TP. Tài vụ);

- Ô. Phong (TP. QTTB);

- Ô. Long (GĐ TT. TT&ĐBCLGD);

- Ô. Bình (TP. TCHC);

- Ô. Cường, Ô. Dũng (TT. QHDN&TVTS).

 

08h00

Phòng họp A104

 

Ô. Lê Minh Tùng

Dự Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán chuyên đề việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học, bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018 và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

09h00

Hội trường 801

 Cơ quan Kiểm toán Khu vực IX

 

Tiếp và Làm việc với Kiểm toán Khu vực IX

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình (TP TCHC);

- Ô. Tín (TP Tài vụ);

- Ô. Mơ (TP QLĐT);

- Ô. Phong (TP QTTB);

- Ô. Long (GĐ TTKT&ĐBCLGD);

- Ô. Nhân (PTP PGDTX);

- Ô. Thi (PTP PQLKHCN&HTQT).

10h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đài phát thanh và truyền hình tiền Giang

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

13h30

hội trường Ấp Bắc, TT Hội nghị tỉnh

 

Họp Chi bộ 4

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

- Đảng viên Chi bộ 4

14h00

Phòng B413

TCN

 

BA

17/9

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp thảo luận dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng;

- Ô. Tín (Trưởng phòng Tài vụ).

07h30

Sở Tài chính

 

Họp xét điều kiện dự thi cấp CC ƯD CNTT cơ bản khóa 17 và nâng cao khóa 02.

Thành viên tham dự theo Quyết định số 631 /QĐ-ĐHTG ngày  11/9/2019

08h00

Phòng họp A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

 

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

08h00

Sở KH&CN tỉnh

Ô. Lê Minh Tùng

18/9

Dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và sơ kết công tác xây dựng Đảng quí III/2019

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng;

- Ô. Cường, Bà Ngân (P. TTPC);

- Bí thư 16 Chi bộ trực thuộc.

07h30

Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo

 

Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Khảo sát hiệu quả của tinh dầu bạch đàn và Bacillus spp. đến khả năng phòng và điều trị bệnh thương hàn do Salmonella Gallinarum gây ra trên chim cút”

- Bà Thanh,  Ô. Phước, Ô. Tất, Ô. Diệp (K.NN&CNTP);

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

8h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp giải quyết hợp đồng thỉnh giảng của Khoa Kinh tế - Luật

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng.

- Ô. Vượng, Bà Nguyệt, Bà Thảo (Khoa Kinh tế - Luật);

- Ô. Mơ, Ô. Hiền (Phòng QLĐT);

- Ô. Tín (Phòng Tài vụ);

- Ô. Bình, Bà My (Phòng TCHC);

- Ô. Cường (TP. TTPC).

13h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

- Ủy viên BTV Đảng ủy

14h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

19/9

Họp Khối Đào tạo, Công tác

học sinh sinh viên, Tư vấn

tuyển sinh và Quan hệ doanh

nghiệp.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên (CV P.TCHC).

07h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp khối ĐBCLGD, KHCN và Thông tin thư viện

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long (Tổ trưởng Tổ QLPM)

- Bà Hà (CV P.TCHC).

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

- Thành viên dự họp theo Quyết định số 630/QĐ-ĐHTG ngày 10/9/2019

10h30

Phòng B14

 

Ô. Lê Hữu Hải

Họp mở thầu các gói thầu “Hệ thống thiết bị bổ sung, thay thế của các phòng thí nghiệm” và gói thầu “Thiết bị máy in, máy tính phục vụ làm việc’

Thành viên tham dự theo Quyết định số 446/QĐ-ĐHTG và Quyết định số 448/QĐ-ĐHTG ngày 02/8/2019.

08h30

Phòng họp A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Tổ chuyên gia, Tổ thư ký về việc phân công nhiệm vụ tiếp theo trong công tác xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra giai đoạn 2018-2020.

- Tổ Chuyên gia và Tổ thư ký theo Quyết định số 420/QĐ-ĐHTG ngày 29/7/2019

- Ông Mơ (Trưởng P.QLĐT).

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

SÁU

20/9

Dự Hội nghị về công tác bảo đảm ANTT, ATGT 9 tháng đầu năm; Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi; Họp BCĐ phòng chống sốt xuất huyết

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

13h30

Phòng họp số 2

TT Hội nghị tỉnh

 

BẢY

21/9

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC:

1. Vòng bán kết cuộc thi sinh viên khởi nghiệp; TP: Ô. Vượng, Bà Thảo, Ô. Khôi, Bà Thoa (Khoa Kinh tế - Luật), Bà Toàn (Khoa Sư phạm), Bà Vân Phượng (Khoa NN&CNTP), Ô. Cường, Ô. Dũng, Bà Xuân  (TT QHDN & TVTS); TG: 08h00 ngày 16/9/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.

2. Họp Chi bộ 16 - Lễ kết nạp Đảng viên; TP: Đảng viên Chi bộ 16; TG: 13h30 ngày 16/9/2019 (thứ Hai); ĐĐ; Phòng họp A104.

3. Họp Viên chức Khoa Sư phạm; TP: Toàn thể viên chức Khoa Sư phạm; TG: 14h00 ngày 16/9/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp A105.

4. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 15h00 ngày 16/9/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp A105.

5. Họp viên chức Phòng TCHC; TP: Toàn thể viên chức phòng TC-HC; TG: 14h00 ngày 16/9/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.

6. Họp Chi bộ 13; TP: Đảng viên Chi bộ 13; TG: 14h00 ngày 17/9/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A101.

CN

22/9