.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Lịch công tác tuần 02 (Từ ngày 09/9 đến ngày 15/9/2019)

09-09-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 02

(Từ ngày 09/9 đến ngày 15/9/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

09/9

Họp Giao ban tháng 9/2019

- Ban Giám hiệu;

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn Thanh niên;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

- Bà Hồng Duyên (CV.PTCHC).

 

07h45 - 9h45

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp triển khai Kế hoạch Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

9h45

Phòng B14

Tham dự Hội thảo “Mạng lưới thanh long: Thị trường và Chuỗi giá trị” từ ngày 09-10/9/2019

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng

Hội trường Viện Cây ăn quả miền Nam

 

Dự Hội nghị báo cáo viên, dư luận xã hội, báo chí tháng 8 năm 2019

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

13h30

Hội trường UBND huyện Chợ Gạo

 

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 77 (từ ngày 08/9/2019 - 12/10/2019).

- Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng

Học Viện Quốc Phòng

 

BA

10/9

Trực tiếp công dân

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp thẩm định Tài liệu giảng dạy “Lý thuyết điều khiển tự động”

- Ô. Vũ, Ô. Phương, Ô. Cường (K.KTCN)

- Bà Ngà, Ô. Phong (P. QLKHCN&HTQT)

08h00

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

11/9

Sinh hoạt Chi bộ mẫu (Chi bộ 7)

- Đại diện Đảng ủy khối;

- BTV Đảng ủy trường;

- BCH Đảng bộ.

- Chi ủy các Chi bộ.

- Đảng viên Chi bộ 7.

07h30

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Tham dự Tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

07h30

Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Nhân giống vô tính để tạo cây đu đủ vỏ vàng (Carica papaya) thấp cây”

- Bà Trang, Bà Hạnh, Ô. Phúc, Ô. Vinh (K.NN&CNTP);

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

08h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM

12/9

Tổng kết công tác cố vấn học tập

- Lãnh đạo Khoa, Bộ môn, Giáo vụ Khoa, Lãnh đạo BTV Đoàn trường, BTV Hội sinh viên, Cố vấn học tập chuyên trách và kiêm nhiệm.

07h30

Phòng B14

 

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

Thành phần theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHTG ngày 04/01/2019.

- Ô. Mơ (Trưởng phòng QLĐT).

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

SÁU

13/9

Họp Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang, kỳ họp lần thứ 2, khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Thành viên Hội đồng trường;

- Khách mời theo Thư mời.

08h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch

Hội đồng trường

Tham dự họp đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Thư viện

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

08h00

Phòng họp số 01 - Trụ sở làm việc của Đoàn ĐBQH

 

BẢY

14/9

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

1. Họp Khoa CNTT; TP: Toàn thể viên chức Khoa CNTT; TG; 14h00 ngày 09/9/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B243 - Thân Cửu Nghĩa.

2. Họp BCH Đoàn trường; TP: BCH Đoàn trường; TG: 14h00 ngày 10/9/2019 (thứ Ba); ĐĐ; Phòng B14.

2. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00 ngày 12/9/2019 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng họp B14

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

 

CN

15/9