.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng công chức

28-08-2019

Tổng cục Hải quan thông báo tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển: 

– Thời gian: Đến hết ngày 30/09/2019.

– Địa chỉ: Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng cục Hải quan.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

VĨNH SƠN