.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Lịch công tác tuần 52 (Từ ngày 26/8 đến ngày 01/9/2019)

24-08-2019

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 52

(Từ ngày 26/8 đến ngày 01/9/2019)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

26/8

Học tập chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm học 2019-2020 theo Kế hoạch số 558/KH-ĐHTG ngày 05/8/2019

Lớp A: Tất cả viên chức công tác tại các Khoa, Bộ môn GDTC&QP (kể cả giáo vụ khoa)

Sáng 07h15-11h30

Chiều 13h30 - 16h30

Giảng đường B  CS TCN

Ô.  Võ Ngọc Hà

Lớp B: Tất cả viên chức công tác tại các Phòng, Trung tâm

Sáng 07h15-11h30

Chiều 13h30 - 16h30

Phòng B109

CS TCN

Dự tập huấn bồi dưỡng tài nguyên học liệu mở (từ ngày 26-27/8/2019

Thành phần theo QĐ số 472/QĐ-ĐHTG ngày 10/8/2019

Phòng máy tính B505

 CS TCN

 

Họp xét công nhận kết quả dự thi cấp CC CNTT cơ bản khóa 16 và nâng cao khóa 01.

Thành phần tham dự theo QĐ số 462/QĐ-ĐHTG ngày 07/7/2019 của Trường ĐHTG

08h00

Phòng A104

Ô.  Võ Ngọc Hà

Họp lực lượng Tự vệ cơ quan

Toàn thể Tự vệ cơ quan

11h00

Phòng B109

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xét tuyển (đợt 3)

Thành phần tham dự theo Quyết định số 317/QĐ-ĐHTG ngày 30/5/2019.

- Ô. Trinh (PTK Sư phạm).

14h00

Phòng B243

Ô.  Võ Ngọc Hà

Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

Thành viên dự họp theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHTG ngày 04/01/2019

15h00

Phòng B243

 

Ô.  Võ Ngọc Hà

BA

27/8

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Tập huấn bồi dưỡng đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục

Toàn thể viên chức tham dự theo Quyết định số 473/QĐ-ĐHTG ngày 10/8/2019

Sáng 07h15-11h30

Chiều 13h30 - 16h30

Giảng đường B  CS TCN

Ô.  Võ Ngọc Hà

Tham dự Hội thảo đề xuất giải pháp thực tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo,... do Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức

- Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

09h00

Trường ĐHSP Hà Nội 2

Phúc Yên - Vĩnh Phúc

 

28/8

Tập huấn bồi dưỡng đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục

Toàn thể viên chức tham dự theo Quyết định số 473/QĐ-ĐHTG ngày 10/8/2019

Sáng 07h15-11h30

Chiều 13h30 - 16h30

Giảng đường B  CS TCN

Ô.  Võ Ngọc Hà

Tham dự họp góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều do UB KH, CN & MT của Quốc hội tổ chức

 

- Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng, đại biểu Quốc hội

08h00

Phòng họp Nhà khách 165 NKKN, Q3-TPHCM

Ô. Lê Hữu Hải

Dự họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Thông tin và Truyền thông, 74 năm Ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông Việt Nam

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng

13h30

Phòng họp số 2

TT Hội nghị tỉnh

 

NĂM 29/8

Học tập chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm học 2019-2020 theo Kế hoạch số 558/KH-ĐHTG ngày 05/8/2019

Lớp A: Tất cả viên chức công tác tại các Khoa, Bộ môn GDTC&QP (kể cả giáo vụ khoa).

- Viên chức Phòng QLĐT;

- Viên chức Phòng CTSV.

Sáng 07h15-11h30

Giảng đường B  CS TCN

Ô. Lê Hữu Hải

Chiều 14h00 - 16h00

Thảo luận

theo đơn vị

 

Lớp B: Thảo luận theo đơn vị

 

Chiều 14h00 - 16h30

 

 

Họp Đảng ủy

- Ủy viên BCH Đảng bộ

10h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp tập thể lãnh đạo

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu.

11h00

Phòng B14

SÁU

30/8

Dự Lễ đặt tràng hoa và viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019).

Theo danh sách ngày 23/8/2019 của Trường ĐHTG

06h30

Xe khởi hành tại Cơ sở chính

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình (TP TCHC).

07h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

31/8

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Dự Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng CĐCS khu vực ngoài nhà nước”; TP: Bà Vân Phượng (PCT CĐCS, Trưởng ban Nữ công); TG: 07h30 ngày 30/8/2019 (thứ Sáu); ĐĐ: Hội trường LĐLĐ tỉnh.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

01/9