.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Lịch công tác tuần 50 (Từ ngày 12/8 đến ngày 18/8/2019 đã bổ sung)

12-08-2019

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 50

(Từ ngày 12/8 đến ngày 18/8/2019)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

12/8

Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi cấp chứng chỉ ƯDCNTT CB khóa 16, ƯDCNTT nâng cao khóa 01.

Thành viên theo Quyết định số 462/QĐ-ĐHTG, ngày 07/8/2019.

14h00

PhòngA104

Ô. Võ Ngọc Hà

Tham dự họp bàn về các nội dung liên quan để chuẩn bị thực hiện đấu giá Dự án thương mại, dịch vụ đối với khu đất tại ấp Long Bình, xã Long An, huyện Châu Thành

Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng

14h00

Phòng họp số 1

Sở Công thương TG

 

BA

13/8

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Quang Trí,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp thẩm định Tài liệu giảng dạy “Lập kế hoạch sản xuất ngành may”

- Bà Thủy, Bà Liên, Ô. Nhàn (K.KTCN);

- Ô. Phong (K.KT-L);

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

8h00

Phòng A105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp triển khai kế hoạch tổ chức học tập chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm học 2019 - 2020

Thành phần dự họp theo kế hoạch số 558/KH-ĐHTG ngà

14h00

Phòng B14

 

14/8

Họp khối Quản trị cơ sở vật chất, GDTX và Tin học - Ngoại ngữ.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Hà (CV PTCHC).

08h00

Phòng A104

 

 

NĂM 15/8

 

 

 

 

SÁU

16/8

Làm việc với TNV Hàn Quốc về Dự án Trung tâm tiếng Hàn

- Ô. Thi, Bà Trang (Phòng QLKHCN&HTQT);

- Ô. Nghi (P.QTTB);

- Ô. Jang (TNV Hàn Quốc);

- Bà Nhàn (Khoa KHXH&NV)

- Bà Hà (CV P. TCHC).

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Quang Trí

Thường trực Đảng ủy, Ban Giám hiệu làm việc với Chi ủy Chi bộ 14 và lãnh đạo khoa, bộ môn.

- Chi ủy Chi bộ 14;

- Trưởng, Phó khoa;

- Trưởng phó Bộ môn.

08h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

Thành viên dự họp theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHTG ngày 04/01/2019

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

17/8

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp BCH Đoàn trường; TP: UV BCH Đoàn trường; TG: 15h00 ngày 13/8/2019 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14.

2. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 08h00 ngày 15/8/2019 (thứ năm); ĐĐ: Phòng họp A104.

3. Họp Chi bộ 9; TP: Đảng viên Chi bộ 9; TG: 14h00 ngày 15/8/2019 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A105.

4. Họp nghiệm thu đề tài NCKH SV “Nghiên cứu quy trình chiết tách protein và anthocyanin từ cám gạo D13”; TP: Bà Loan, Bà Thanh, Bà Hồng, Bà Phương, Ô. Tất (K. NN&CNTP); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 7h30-9h00 ngày 15/8/2019 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A.105.

5. Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Xây dựng phần mềm hỗ trợ tổ chức thi đấu các môn thể thao đối kháng áp dụng tại Trường Đại học Tiền Giang”; TP: Ô. Hiếu, Bà Thiên Trang, Ô. Long (K.CNTT); Ô. Phong, Ô. Hùng, Bà Lan, Ô. Đức (BM GDTC&QP); Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 9h15 ngày 15/8/2019 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A.105.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

 

CN

18/8