.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Trường ĐH Tiền Giang bầu thành viên Hội đồng trường khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024

24-09-2019

>> TS. Nguyễn Viết Thịnh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang khóa II

Ngày 6/8/2019, Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức nhà trường và tiến hành bầu các thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ III, khóa 2019-2024.

Chủ trì hội nghị có ông Võ Tấn Hiền – Giám đốc Sở nội vụ, TS. Nguyễn Viết Thịnh – Chủ tịch Hội đồng trường (khóa II) và PGS.TS Võ Ngọc Hà – Hiệu trưởng nhà trường. Tham dự Hội nghị còn có TS. Phan Văn Nhẫn – Thư ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013-2018 cùng các thành viên trong Hội đồng trường khóa II và 80 viên chức đại diện cho hơn 400 CBVC của nhà trường.

Theo đó, Chủ tịch hội đồng trường do hội đồng trường bầu trong số các thành viên của hội đồng trường theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và được cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận; trường hợp thành viên bên ngoài trúng cử thì phải trở thành cán bộ cơ hữu của trường; chủ tịch hội đồng trường không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý trong trường.

Đại biểu dự hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang, nhiệm kỳ 2019-2024. (Từ trái qua: Tiến sĩ Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang khóa II, ông Võ Tấn Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ Tiền Giang, PGS. TS Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.)

 

 

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Viết Thịnh – Chủ tịch Hội đồng trường đã thông qua một số nội dung sửa đổi của Luật giáo dục Đại học trong đó có quy định về số lượng, cơ cấu của Hội đồng trường và thông qua danh sách các ứng viên mà Hội nghị sẽ bầu tín nhiệm tham gia vào thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Khoản 3, Điều 16 Luật số: 34/2018/QH14, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định về số lượng, cơ cấu và trách nhiệm của thành viên Hội đồng trường của trường đại học công lập được quy định như sau:

a) Số lượng thành viên hội đồng trường phải là số lẻ, tối thiểu là 15 người, bao gồm các thành viên trong và ngoài trường đại học;

b) Thành viên trong trường đại học bao gồm thành viên đương nhiên và thành viên bầu bởi hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học.

Thành viên đương nhiên bao gồm bí thư cấp ủy, hiệu trưởng trường đại học, chủ tịch công đoàn và đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của trường đại học.

Thành viên bầu bao gồm đại diện giảng viên chiếm tỷ lệ tối thiểu là 25% tổng số thành viên của hội đồng trường; đại diện viên chức và người lao động;

c) Thành viên ngoài trường đại học chiếm tỷ lệ tối thiểu là 30% tổng số thành viên của hội đồng trường, bao gồm đại diện của cơ quan quản lý có thẩm quyền; đại diện của cộng đồng xã hội do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu của trường đại học bầu bao gồm nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động;

Căn cứ theo Luật giáo dục Đại học sửa đổi, Hội nghị đã tiến hành bầu tín nhiệm 21 thành viên tham gia vào Hội đồng trường, trong đó có 10 ứng viên là đại diện các sở, ngành, viện trong tỉnh; 11 ứng viên là thành viên Ban Giám hiệu lãnh đạo khoa, trung tâm trong trường.

Đại biểu bỏ phiếu bầu tín nhiệm đối với 21 thành viên sẽ tham gia vào Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang khóa III.

Kết quả bầu tín nhiệm cho thấy 21/21 ứng viên đều đạt số phiếu tín nhiệm trên 2/3 và trúng cử vào Hội đồng trường Trường ĐH Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2024. Thành viên hội đồng trường thực hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của hội đồng trường do Chủ tịch hội đồng trường phân công và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; tham gia đầy đủ các phiên họp của hội đồng trường, chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Hội đồng trường sẽ tiến hành họp phiên đầu tiên vào chiều ngày 9/8 để phân công nhiệm vụ các thành viên.

Danh sách các thành viên Hội đồng trường:

BBT