.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 05/8 đến ngày 11/8/2019)

05-08-2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 49

(Từ ngày 05/8 đến ngày 11/8/2019)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

05/8

Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm viên chức quản lý.

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Cường (TP.TTPC); Ô. Cường (GĐ.TTQHDN&TVTS); Bà Hằng (PTP.TCHC).

- Toàn thể viên chức Khoa Khoa học tự nhiên.

09h00

Phòng B14 CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại năm 2019

Ô. Lê Quang Trí,  Phó Hiệu trưởng

07h30

Phòng họp số 3

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

BA

06/8

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

08h00

Phòng họp số 3

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Họp Tổ Chuyên gia xác định giá gói thầu: “Di dời trang thiết bị từ CS1 về CSC”

Tổ Chuyên gia đấu thầu (theo Quyết định số 423/QĐ-ĐHTG)

08h00

Phòng A.104

Ô. Lê Quang Trí

Họp Tổ Chuyên gia xét hồ sơ đề xuất gói thầu: “Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2019”

Tổ Chuyên gia đấu thầu (theo Quyết định số 404/QĐ-ĐHTG)

09h00

Phòng A.104

Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019 -2024.

- Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc;

- Trưởng, Phó đoàn thể trực thuộc;

- Trưởng, Phó Bộ môn thuộc khoa.

14h00 - 15h30

Phòng F405

 

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch

Hội đồng trường

Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm viên chức quản lý.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc;

- Trưởng, Phó đoàn thể trực thuộc.

- Bà Hằng (PTP.TCHC).

15h30

Phòng F405

 

Ô. Võ Ngọc Hà

 

07/8

 

 

 

 

 

 

 

07/8

Họp nhóm tác giả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu mô hình quản trị đại học ở Trường ĐHTG đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng tự chủ đại học”.

Nhóm tác giả thực hiện đề tài

08h00

Phòng B14 CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp thẩm định Tài liệu giảng dạy “Lập kế hoạch sản xuất ngành may”

- Bà Thủy, Bà Liên, Bà Thanh, Ô. Nhàn (K.KTCN);

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

07h30 - 09h00

Phòng A.105

Ô. Lê Hữu Hải

Họp thẩm định Tài liệu giảng dạy “Đại cương mỹ học”

- Ô. Re, Bà Son, Ô. Hiếu (K.LLCT);

- Ô. Lộc (K.KHXH&NV);

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

09h00

Phòng A.105

Ban tư vấn trực giải đáp khó khăn, vướng mắc của các tổ phát triển CTĐT

Ban Tư vấn

08h00 - 11h00

Phòng B.209

TCN

Ô. Lê Hữu Hải

Tập huấn xây dựng CĐR học phần của CTĐT từ CĐR ngành học và đề cương chi tiết học phần (đợt 2).

 

- Chuyên gia: Tiến sĩ Phạm Công Bằng, Phó trưởng Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp.HCM;

- Danh sách viên chức tham dự tập huấn (Theo danh sách đính kèm)

13h30

Phòng B.209

TCN

NĂM 08/8

Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Chợ Gạo khóa XI

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Bình Phục Nhứt, Bình Phan

 

13h30

An Thạnh Thủy, Bình Ninh

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp ngành KHCT (đợt 2)

Giảng viên Bộ môn ngành KHCT

07h30

Phòng B.103

Cơ sở TCN

Ô. Lê Hữu Hải

Làm việc với tình nguyện viên KOICA về dự án Trung tâm tiếng Hàn

- Tình nguyện viên KOICA;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng QTTB;

- Bà Trang (P.QLKHCN&HTQT);

- Bà Nhàn (K.KHXH&NV)

14h00

Phòng A.104

 

Ô. Lê Minh Tùng

SÁU

09/8

Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Chợ Gạo khóa XI

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Hòa Định,

TT Chợ Gạo, Xuân Đông

 

Mời dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Ban Giám hiệu

07h30

Hội trường Ấp Bắc

 

Hội nghị “Đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về thực thi công ước CITES - khu vực các tỉnh phía Nam”

Ô. Lê Quang Trí,  Phó Hiệu trưởng

08h00

Quận Ninh Kiều, TP cần Thơ

 

Lể tổng kết chiến dịch TNTN hè 2019 và Kỷ niệm 25 năm phong trào TNTN

BCH chiến dịch (theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHTG)

 

14h

GĐ B

Cơ sở TCN

Ô. Lê Hữu Hải

BẢY

10/8

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

1. Họp Chi bộ 6; TP; Đảng viên chi bộ 5; TG: 13h30 ngày 05/8/2019 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng  A104;

2. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00 ngày 08/8/2019 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

 

CN

11/8