.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng 77 công chức năm 2019

15-05-2019

UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu, trong đó:

– 07 chỉ tiêu công chức loại C – trình độ Thạc sĩ.

– 65 chỉ tiêu công chức loại C – trình độ Đại học.

– 05 chỉ tiêu công chức loại D.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong 30 ngày, kể từ ngày phát hành thông báo này.

– Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận. Số 26A Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

VĨNH SƠN