.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 03-02-2020
    BBT Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang xin gửi kèm theo Thông báo v/v nhận bài viết cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang Số 9/2020. Thời gian nhận bài: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2020.
  • Ngày post: 12-11-2019
    Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang trân trọng thông báo và kính mời các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên trong và ngoài Trường tham gia viết bài báo khoa học và gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang Số 9/2020.

Tag

nội dung tag