.:Trường Đại học Tiền Giang - Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm:.


Thông báo

>> xem thêm

Eureka 2020 NLNN - Chọn tạo dòng lúa than thơm bằng phương pháp hồi giao kết hợp chỉ thị phân tử

Giới thiệu

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm
Địa chỉ:Lầu 4, Dãy B, Phòng 416, Trường Đại học Tiền Giang, ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0733 855351
Email: knncntp@tgu.edu.vn

Giáo dục - Đào tạo
Sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản với học phần Thực tập giáo trình thủy sản nước ngọt và nước lợ (mặn)

Nhằm củng cố kiến thức đã học đồng thời học hỏi thêm các kinh nghiệm từ thực tế sản xuất giống và nuôi thuỷ sản nước ngọt, nước lợ (mặn) giúp ...

Nghiên cứu khoa học
Thú vị với đề tài nghiên cứu khoa học “Tuyển chọn và nhân giống vô tính cây bơ (Persea americana Mill) trồng bằng hạt, hoa tự thụ, cho trái ổn định và phẩm chất trái ngon trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”

Sáng ngày 5/4/2019, Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Tuyển chọn và ...

Hoạt động Đoàn - Hội
Công ty TNHH VIBO tuyển dụng sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản và Công nghệ sinh học của Trường Đại học Tiền Giang

Vừa qua, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm phối hợp với Công ty TNHH VIBO tổ chức chương trình “Tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên các ...