.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang công bố đạt kiểm định chất lượng giáo dục

02-10-2017

Sáng ngày 27/9/2017, cùng với Lễ Khai giảng năm học mới 2017-2018, Trường Đại học Tiền Giang đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học và nhận giấy Chứng nhận “Kiểm định chất lượng giáo dục Trường đại học” với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 83,61% (mức đạt chuẩn của Bộ GD&ĐT là 80%).


Tập thể lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ cùng đón nhận Giấy chứng nhận Trường đạt kiểm định chất lượng.

PGS. TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Đại học Tiền Giang rất chú trọng đến công tác kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường. Từ năm 2011 đến 2016, Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức thực hiện tự đánh giá 4 lần theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá trường đại học của Bộ GD&ĐT và cuối tháng 3/2017, Trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá ngoài với kết quả đạt 83.61%. Việc Trường ĐH Tiền Giang đạt kiểm định là minh chứng khẳng định uy tín và chất lượng của nhà trường đối với phụ huynh, sinh viên, các cơ quan doanh nghiệp và toàn xã hội.

Kết quả kiểm định chất lượng được sử dụng làm căn cứ xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, thực hiện phân tầng, xếp hạng, giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục đại học.

Với những tiêu chuẩn mà nhà trường đã được kiểm định và đánh giá một cách toàn diện, khách quan sẽ làm cơ sở nền tảng, tạo uy tín, niềm tin của nhà trường đối với người học và nhà tuyển dụng. Đồng thời, trên cơ sở đó, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người học và người sử dụng lao động.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, đến hết tháng 6/2018 các trường ĐH phải hoàn tất việc đánh giá và công nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở. Những trường đạt chuẩn sẽ được Bộ ưu tiên chọn lựa đầu tư phát triển và ngược lại, nếu trường “không đạt chuẩn” sẽ bị hạn chế quyền tự chủ. Trong 3 năm liên tục, nếu trường đó vẫn không được công nhận đạt chuẩn thì sẽ bị áp dụng chế tài hạn chế hoặc đình chỉ việc tuyển sinh.

Trước đó, Đoàn đánh giá ngoài gồm có 7 thành viên do PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ - Trưởng Ban Đại học - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm định, đánh giá ngoài tại Trường (từ 28/3 - 01/4/2017) gắn với 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí theo quy định của Bộ GD&ĐT ban hành. Cụ thể gồm các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý.

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo.

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo.

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ CBQL, GV và nhân viên.

Tiêu chuẩn 6: Người học.

Tiêu chuẩn 7: NCKH, ứng dụng, phát triển và CGCN.

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động HTQT.

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và CSVC  khác.

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính.

Đoàn đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, minh chứng, thực hiện khảo sát, tham quan cơ sở vật chất của Trường phục vụ giảng dạy, các phòng chức năng như Quản lý đào tạo, Quản trị-Thiết bị, Thông tin-Thư viện,…

Để đánh giá khách quan, đầy đủ và chính xác, Đoàn còn tổ chức phỏng vấn Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá và lãnh đạo các đơn vị trong trường; phỏng vấn trực tiếp các cựu sinh viên đại diện các khoa, phỏng vấn nhà tuyển dụng, phỏng vấn giảng viên, chuyên viên phục vụ và tiến hành phỏng vấn lãnh đạo các đoàn thể trong trường,…

PGS. TS. Nguyễn Hội Nghĩa - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Tp. HCM, Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng Trường ĐH Quốc gia Tp. HCM cho biết: Đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm đã có thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm trong việc xem xét thực tế, đánh giá chất lượng giáo dục tại Trường. Qua thực tế cho thấy, Trường ĐH Tiền Giang là một trong những Trường ĐH đầu tiên của Việt Nam và là trường ĐH đầu tiên ở khu vực phía Tây thực hiện công tác đánh giá kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Những điểm mạnh, điểm yếu trong các tiêu chí gắn với 10 nội dung đánh giá mà báo cáo đã nêu ra sẽ là cơ sở quan trọng để giúp nhà trường cải tiến và thực hiện tốt hơn các nội dung chưa phù hợp hoặc còn hạn chế trong công tác giáo dục đào tạo của Trường, đưa hoạt động giáo dục đào tạo của nhà Trường ngày càng phát triển. Và có thể nói rằng, Trường ĐH Tiền Giang là trường Đại học đầu tiên ở khu vực phía Nam được đánh giá đạt chuẩn kiểm định theo yêu cầu của Bộ.

* Quá trình đánh giá ngoài được thực hiện theo các mốc thời gian sau:

- 13-15/12/2012: Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập đánh giá Trường ĐHTG.

- 10/8/2016: Thẩm định báo cáo tự đánh giá của Trường.  

- 17/01/2017: Thành lập đoàn đánh giá ngoài.

- 18/02-25/02/2017: Nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá.

- 02-03/3/2017: Thực hiện khảo sát sơ bộ.

- 28/3-01/4/2017: Thực hiện khảo sát chính thức và báo cáo kết quả sơ bộ.

- 6/2017: Báo cáo kết quả chính thức.

- 27/9/2017: Công bố kết quả và trao giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng.

LÊ TÂN