.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo số 2, Tạp chí khoa học Trường Đại học Tiền Giang Số 9/2020

03-02-2020

BBT Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang xin gửi kèm theo Thông báo v/v nhận bài viết cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang Số 9/2020

Thời gian nhận bài: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2020.

Các bài báo khoa học gửi về Ban Biên tập phải được trình bày theo thể lệ quy định của Tạp chí khoa học Trường Đại học Tiền Giang (vui lòng xem file template đính kèm). Cuối bài viết, tác giả ký và ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, cơ quan công tác, email và số điện thoại liên lạc cá nhân.

Địa chỉ gửi bài về: Phòng QLKHCN&HTQT, Trường Đại học Tiền Giang, số 119 Ấp Bắc, Phường 5, tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. File điện tử xin gửi qua địa chỉ email: tapchikhoahoc@tgu.edu.vn.

Mọi chi tiết hoặc thông tin thêm xin vui lòng liên hệ BBT Tạp chí Khoa học hoặc TS. Trần Thanh Phong sđt 093 878 0209 hoặc email tranthanhphong@tgu.edu.vn

Tài liệu đính kèm:

- Journal of Science TGU Template (2 cols) 2020 (doc)

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế