.: Danh mục tài liệu chuyên ngành :. 

Tag

DS;

Thông báo

>> xem thêm

Giới thiệu

TT Thông tin - Thư viện
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ:
Email:

Chia sẻ

Danh mục tài liệu chuyên ngành

03-04-2024

Danh mục sách theo chuyên ngành đào tạo Danh mục sách theo môn loại tri thức Danh mục sách tham khác

Công nghệ thông tin

Thư viện 

Tài chính ngân hàng

Quản trị kinh doanh 

Dịch vụ pháp lý

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Mầm non

Giáo dục THCS

Tiếng Anh

Toán - Vật lý

Hóa học

Công nghệ sinh học

Khoa học cây trồng

Dịch vụ thú y

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Điều khiển và tự động hóa

Nuôi trồng thủy sản

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ may

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Kế toán

Mỹ thuật

Âm nhạc

Văn học

Giáo dục thể chất

Sư phạm Sử địa

- Sư phạm Toán

Bảo vệ thực vật

- Văn hóa học

- Chăn nuôi

- Luật

- Kinh tế

Môn loại - 000

Môn loại - 100

Môn loại - 200

Môn loại - 300

Môn loại - 400

Môn loại - 500

Môn loại - 600

Môn loại - 700

Môn loại - 800

Môn loại - 900

- Danh mục sách tham khảo: tải về

- Danh mục sách chuyên ngành bằng tiếng Anh: tải về

 

TT Thông tin - Thư viện