.:Trường Đại học Tiền Giang - Phòng Kế hoạch - Tài chính:.Thông báo

>> xem thêm

Hệ chính quy

Hệ vừa làm vừa học

Liên kết đào tạo

Giáo dục đào tạo

Biểu mẫu hành chính

Đảng - Đoàn thể

Giới thiệu

Đoàn - Hội- sinh viên

Lý lịch khoa học

Liên hệ

Văn bản, quy định mới

Thông báo khác

nhac tru tinh

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ:119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
Điện thoại liên hệ: 0273 877827
Email: pkhtc@tgu.edu.vn