.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Công nghệ sinh học

15-09-2015

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9  năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

1. Tên ngành đào tạo: Công nghệ sinh học (Biotechnology)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

-  Vận dụng các kiến thức toán học, tin học để thống kê, xử lý số liệu trong các thí nghiệm thuộc lĩnh vực nông nghiệp;

- Trình bày được nguyên tắc và ứng dụng của công nghệ sinh học hiện đại;

- Áp dụng các kiến thức, kỹ thuật cơ bản, chuyên sâu của ngành như kỹ thuật di truyền, kỹ thuật thao tác trên gen, protein, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, kỹ thuật lên men vào các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, thủy sản và môi trường để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, sản xuất theo hướng công nghệ cao và bền vững của xã hội;

-  Có khả năng phân tích nguyên nhân gây nên các hư hỏng của thiết bị, đánh giá tình trạng thiết bị và đề xuất sửa chữa;

- Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 350 điểm, trình độ B Tin học;

- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng cứng: 

 + Có khả năng kiểm tra, phân tích, đánh giá các vấn đề về ô nhiễm môi trường; quản lý chất lượng thực phẩm; chọn giống trong nông nghiệp;

 + Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, đề xuất các biện pháp giải quyết tình huống về mặt kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất giống thủy sản, cây trồng, xử lý chất thải;

 + Vận hành tốt các thiết bị trong phòng thí nghiệm vi sinh, sinh hóa, nuôi cấy mô thực vật, sinh học phân tử, nuôi trồng nấm, các thiết bị trong dây chuyền sản xuất của ngành công nghệ sinh học;

 + Vận dụng tốt các kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại để chẩn đoán bệnh cây, bệnh thủy sản, nghiên cứu đa dạng di truyền sinh vật;

 + Có khả năng tham gia nghiên cứu và viết báo cáo khoa học;

 + Khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng và các dữ liệu trên mạng trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

- Kỹ năng mềm:

 + Có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt, ứng xử nhanh;

 + Biết làm việc theo nhóm, tập hợp nhóm;

 + Thể hiện sáng tạo trong giải quyết công việc.

5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Nghiên cứu viên trong các Viện, Trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực sinh học hoặc công nghệ sinh học;

- Chuyên viên làm việc trong một khâu của dây chuyền sản xuất ở Công ty, Nhà máy chế biến thực phẩm; Công ty giống cây trồng, vật nuôi; Công ty nuôi trồng thủy sản; Nhà máy chế biến phân hữu cơ;

- Kỹ thuật viên phòng xét nghiệm y khoa, phòng thí nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm, các cơ quan kiểm định;

- Giảng dạy ở các cơ quan nghiên cứu, cơ sở giáo dục trong lĩnh vực công nghệ sinh học;

- Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có kiến thức vững, năng lực tự học và khả năng theo học các chương trình đào tạo sau đại học ngành Công nghệ  Sinh học và những ngành gần trong hay ngoài nước.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

-   Chương trình khung hệ đại học ngành Công nghệ Sinh học của Bộ GD&ĐT;

-   Chương trình đại học Công nghệ Sinh học của Đại học Nông Lâm TpHCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Khoa học tự nhiên TpHCM và Đại học Đà Lạt.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn