.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Đội ngũ giảng viên

25-04-2022 Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục quốc phòng và Thể chất có đội ngũ cán bộ viên chức trẻ, nhiệt tình, năng động, không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Hầu hết viên chức của Khoa đều có trình độ sau đại học. Hiện nay Khoa có 24 viên chức gồm có: 01 tiến sĩ, 17 thạc sĩ, 4 cử nhân + văn bằng 2, 01 kỹ sư và 01 trình độ khác. Trong đó có 03 Giảng viên chính.

 

Bộ phận

Họ và tên

Lí lịch khoa học

Lãnh đạo Khoa

Q. Trưởng Khoa

Tiến sĩ , GVC Lê Thị Son

ĐT: 0989250281

Email: lethison@tgu.edu.vn

Xem

Phó Trưởng Khoa

Thạc sĩ, GVC Trần Thanh Phong

ĐT: 0918046658

Email: ttphong@tgu.edu.vn

Xem

Bộ môn Lý luận

chính trị

Phó trưởng bộ môn

Thạc sĩ Cao Thị Tuyết Loan

ĐT: 0919221190

Email: caothituyetloan@tgu.edu.vn

Xem

Tiến sĩ , GVC Lê Thị Son

ĐT: 0989250281

Email: lethison@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo

ĐT: 0983540902

Email: nguyenthithao@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Nguyễn Trung Hiếu

ĐT: 0902381063

Email: nguyentrunghieu@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Lê Thị Ánh Vân

ĐT: 0946622280

Email: lethianhvan@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng

ĐT: 0919538333

Email: nguyenthithuyhang@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Võ Thị Diệu

ĐT: 0947468078

Email: vothidieu@tgu.edu.vn

Xem

Bộ môn Giáo dục

quốc phòng

Phó trưởng bộ môn

Thạc sĩ, GVC Tăng Phú Đức

ĐT: 0983505212

Email: tangphuduc@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Nguyễn Đăng Hải

ĐT: 0937025055

Email: nguyendanghai@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Lương Hồng Thanh

ĐT: 0907292777

Email: luonghongthanh@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Trần Hữu Thành

ĐT: 0908233423

Email: tranhuuthanh@tgu.edu.vn

Xem

Cử nhân, văn bằng 2 GDQP Huỳnh Phong Bá

ĐT: 0918791002

Email: huynhphongba@tgu.edu.vn

Xem

Cử nhân, văn bằng 2 GDQP Võ Trần Thái

ĐT: 0975220548

Email: votranthai@tgu.edu.vn

Xem

Cử nhân, văn bằng 2 GDQP Bùi Thanh Minh

ĐT: 0989211641

Email: buithanhminh@tgu.edu.vn

Xem

 

 

Bộ môn Giáo dục thể chất

 

Phó trưởng bộ môn

Thạc sĩ, GVC Hà Trọng Thảo

ĐT: 0982133343

Email: hatrongthao@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ, GVC Trần Thanh Phong

ĐT: 0918046658

Email: ttphong@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Nguyễn Thế Hùng

ĐT: 0919271085

Email: nguyenthehung@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Nguyễn Võ Hữu Trí

ĐT:0983068173

Email: nguyenvohuutri@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Lâm Hoàng Tuyến

ĐT: 0988449202

Email: lamhoangtuyen@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Trần Huỳnh Thị Hương Lan

ĐT: 0977262735

Email: tranhuynhthihuonglan@tgu.edu.vn

Xem

Thạc sĩ Bùi Thị Kim Ngân

ĐT: 0917400277

Email: buithikimngan@tgu.edu.vn

Xem

Tổ giáo vụ

Kỹ sư Huỳnh Thị Thu Ngân

ĐT: 0975233233

Email: huynhthithungan@tgu.edu.vn

 

Nhân viên Lê Văn Mẫm

ĐT: 0984712463

Email: levanmam@tgu.edu.vn

 

 

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất