.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Học phần "Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)"

24-04-2023

GAP là từ viết tắt của Good Agricultural Practices, có nghĩa là Thực hành nông nghiệp tốt. Khái niệm về GAP theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11892-1:2017: GAP trong trồng trọt gồm những yêu cầu trong sản xuất, sơ chế sản phẩm trồng trọt để bảo đảm an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm; sức khỏe và an toàn lao động đối với người sản xuất; bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

GAP không phải quy trình kỹ thuật canh tác mà là những nguyên tắc quản lý được thiết lập để kiểm soát đất, nước, vật tư đầu vào, phòng trừ dịch hại, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, tồn trữ, vệ sinh và vận chuyển sản phẩm. Chứng nhận GAP là chứng nhận cho hệ thống quản lý sản xuất ra sản phẩm, không phải chứng nhận cho từng sản phẩm riêng lẻ. Chỉ có những hệ thống quản lý sản xuất đạt đến một mức độ tuân thủ nhất định theo tiêu chuẩn mới được cấp chứng nhận.

Quản lý vườn trồng cây theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P.

Sản phẩm cây trồng sản xuất theo GAP đạt chất lượng cao và hàm lượng các chất độc hại (thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, vi sinh vật gây hại…) trong sản phẩm đều dưới mức giới hạn tối đa, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và môi trường. Sản phẩm GAP được canh tác theo quy trình kỹ thuật an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc như kiểm soát chặt chẽ chất lượng đất trồng, nguồn nước, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng phân bón hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng. Vùng nguyên liệu đạt chứng nhận GAP là nguồn cung cấp nông sản an toàn cho thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt giúp nông sản Việt vượt qua được hàng rào kỹ thuật của các nước để thuận lợi nhập khẩu vào các quốc gia khác.

Khu vực đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P.

Học phần “Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)” được giảng dạy cho sinh viên năm thứ ba ngành Bảo vệ thực vật - Trường Đại học Tiền Giang, cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về:

- Mục tiêu của GAP, vai trò quan trọng của GAP trong sản xuất nông nghiệp, chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn;

- Khái niệm, cấu trúc, chức năng của hệ thống quản lý chất lượng theo GAP và một số nguyên tắc chung để xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo GAP;

- Khái niệm về quản lý rủi ro trong sản xuất nông nghiệp và phương pháp lập bảng đánh giá rủi ro để tạo thuận lợi cho an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe công nhân, bảo vệ môi trường trong nông trại trồng trọt;

- Khái niệm và ảnh hưởng của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật lên sức khỏe con người. Phân tích được các nguyên nhân làm cho dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư trên sản phẩm trồng trọt và đề xuất các biện pháp kiểm soát không để dư lượng vượt ngưỡng cho phép;

- Các yêu cầu chính yếu của GAP đối với nông trại trồng trọt và nhà đóng gói (quản lý đầu vào, quản lý quá trình, quản lý đầu ra);

- Các nguyên tắc thanh tra nội bộ tại các nông hộ, trang trại và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng tại các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp.

Thêm vào đó, các bài tập thực hành của học phần “Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)” cũng rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về:

+ Tư vấn, hướng dẫn các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo GAP, hướng dẫn nông dân thực hành theo GAP tại các nông hộ, trang trại trồng trọt;

 + Thanh tra nội bộ các nông hộ, trang trại thực hành theo GAP; đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo GAP tại các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp;

Hoạt động đánh giá chứng nhận GLOBALG.A.P. tại nông hộ

Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) là yêu cầu không thể thiếu ở khâu sản xuất sản phẩm trong quá trình hình thành và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm. Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) góp phần giữ vững và phát triển bền vững thương hiệu của nông sản Việt trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Sinh viên ngành Bảo vệ thực vật - Trường Đại học Tiền Giang được trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao về “Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)” là những ứng viên tiềm năng cho các vị trí quản lý nhà nước về chất lượng nông sản; quản lý  hệ thống chất lượng; quản lý thực hành theo GAP;  kỹ thuật viên, thanh tra viên nội bộ, đánh giá viên nội bộ tại các trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp, là  lực lượng nòng cốt cho quá trình thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trên diện rộng đáp ứng nhu cầu sản phẩm sạch phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu trong nhiều thập kỷ tới./.

TS. Nguyễn Hồng Thủy – Giảng viên chính Trường Đại học Tiền Giang