.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

GS. Nathalie Jullian-Pawlicki, GS. Michèle Boitel-Conti của Trường Đại học Picardie Jules Verne (Cộng hòa Pháp) báo cáo chuyên đề với giảng viên và sinh viên ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Tiền Giang

20-04-2023

Vừa qua, Đoàn giáo sư của Trường Đại học Picardie Jules Verne (Cộng hòa Pháp) gồm GS. Emesrite Michèle Boitel-Conti, Khoa kỹ thuật sinh học (Trường Đại học Picardie Jules Verne) và GS. Nathalie Jullian-Pawlicki, Trưởng khoa Kỹ thuật Sinh học IUT Amiens (Trường Đại học Picardie Jules Verne) đã đến trao đổi học thuật với giảng viên và sinh viên của Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm.

Được biết trước đó, Đoàn giáo sư của Trường Đại học Picardie Jules Verne và lãnh đạo Trường Đại học Tiền Giang đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến thỏa thuận hợp tác song phương giữa Trường Đại học Picardie Jules Verne và Trường Đại học Picardie Jules Verne trong thời gian tới về trao đổi giảng viên và sinh viên, hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, đào tạo. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận hướng đến hợp tác nhằm phát triển nghiên cứu, học thuật, tăng cường tổ chức hội thảo, phát triển tạp chí khoa học của Trường cũng như năng lực công bố bài báo khoa học cho viên chức và sinh viên.

Buổi làm việc nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ giữa Trường Đại học Picardie Jules Verne và Trường Đại học Tiền Giang. Hy vọng sau buổi làm việc này sẽ là cơ sở để hai bên đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi trong thời gian tới.

VĨNH SƠN