.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Công nghệ thực phẩm

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
_________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

        1. Tên ngành đào tạo:Công nghệ thực phẩm  (Food Technology)

        2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Mô tả được cấu tạo, thành phần hóa học của nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật;

        - Trình bày được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và tính toán thiết kế một số máy móc thiết bị thông dụng trong ngành Công nghệ thực phẩm;

        - Phân tích được các nguyên nhân gây biến đổi thực phẩm, những nguyên tắc kỹ thuật cơ bản và tìm ra các phương pháp khắc phục, hạn chế những sự cố xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản;

        - Áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành đã học vào các quy trình chế biến và bảo quản các sản phẩm thực phẩm;

        - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

        -Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng:

         + Thực hiện kiểm tra, phân tích, đánh giá chất lượng nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm;

         + Sử dụng và khai thác có hiệu quả các thiết bị sản xuất trong một quy trình chế biến thực phẩm;

         + Có khả năng tham gia xây dựng, thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng (ISO, HACCP,…) ở các công ty, xí nghiệp chế biến thực phẩm;

         + Kiểm soát hiệu quả vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản thực phẩm.

        - Kỹ năng mềm:

         + Thể hiện khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp hiệu quả;

         + Biết làm việc theo nhóm.

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao;

 

            - Có khả năng cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực bảo quản sản phẩm an toàn, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

          - Điều hành một công đoạn trong dây chuyền sản xuất ở công ty, nhà máy chế biến thực phẩm;

        - Kỹ thuật viên trong phòng kiểm nghiệm đánh giá chất lượng thực phẩm ở các trung tâm nghiên cứu, cơ sở giáo dục chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm;

        - Nhân viên kiểm tra chất lượng (KCS, QC), tổ trưởng sản xuất ở các nhà máy, xí nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm.

        7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

       - Có khả năng tự học tập, cập nhật kiến thức, tự nghiên cứu theo đúng chuyên ngành đào tạo;

        - Có thể học tập liên thông lên đại học và trình độ cao hơn ở các chuyên ngành trong khối ngành đã được đào tạo.

        8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo.

         Chương trình đào tạo được xây dựng tuân thủ chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo do các chuyên gia hàng đầu ngành Công nghệ Thực phẩm ở Hà Lan, Đại học Cần Thơ, Hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Việt Nam xây dựng. Ngoài ra, chương trình thường xuyên cập nhật trên cơ sở ý kiến đóng góp của cựu sinh viên và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn