.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Nuôi trồng thuỷ sản

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

        1. Tên ngành đào tạo: Nuôi trồng thủy sản (Aquaculture)

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức

- Có kiến thức về những đặc điểm cơ bản về sinh lý và dinh dưỡng động vật thủy sản;

- Mô tả các phương pháp phân tích, đánh giá và quản lý các yếu tố môi trường trong nuôi thủy sản;

- Giải thích cơ sở khoa học của biện pháp phòng và trị các bệnh thường gặp ở động vật thủy sản;

- Vận dụng tốt các kiến thức về sinh lý dinh dưỡng và quản lý môi trường nước vào thực tế sản xuất giống và nuôi thương phẩm những đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;

- Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng cứng:

 + Sử dụng tốt các trang thiết bị để xác định và quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản;

 + Chọn giống thủy sản; và thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật cơ bản trong sản xuất giống;

 + Xây dựng công thức thức ăn và khẩu phần dinh dưỡng để đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản;

 + Thực hiện hoàn chỉnh qui trình nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế hiện nay;

 +  Nhận biết các dấu hiệu lâm sàng về bệnh và đề ra các giải pháp phòng và điều trị một số bệnh thường gặp;

 + Tổ chức và quản lý một cơ sở nuôi trồng thuỷ sản;

 + Lựa chọn phương pháp khuyến nông thích hợp cho từng địa bàn, từng đối tượng nuôi tại địa phương.

- Kỹ năng mềm:

 + Có khả năng làm việc nhóm, tập hợp nhóm.

 + Thuyết trình, giao tiếp tốt.

 + Thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong công việc.

5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông.

- Cán bộ nông nghiệp, khuyến nông cơ sở.

- Nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên kinh doanh cho doanh nghiệp chuyên về sản xuất giống, kinh doanh thuốc và thức ăn thủy sản.

- Người điều hành, quản lý  trong các trang trại nuôi trồng thủy sản, đại lý thức ăn, thuốc thú y thủy sản.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng theo học liên thông  đại học chuyên ngành liên quan đến nuôi thuỷ sản.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

        - Chương trình khung Đại học Nuôi trồng thủy sản của Bộ GD&ĐT

        - Chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Nha Trang.

        - Chương trình đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Cần Thơ.

        - Chương trình đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn