.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

15-09-2015

 

UBND TỈNH  TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

 

Tiền Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

          1. Tên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

  (Electrical - Electronics Technology)

        2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

        3. Yêu cầu về kiến thức

        - Vận dụng được những kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

        - Biết sử dụng ngôn ngữ lập trình C, các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành như Protues, Psim, Ecodial, Power World;

        - Hiểu được nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc tính các thiết bị chấp hành (gồm các loại máy điện, khí cụ điện, thiết bị khí nén, phanh điện từ...), các thiết bị điều khiển (PLC, rơle, công tắc tơ, IC số, các linh kiện điện tử công suất...), các thiết bị cảm biến trong các máy sản xuất và hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất;

        - Phân tích và giải thích được nguyên lý các mạch điện, các dây chuyền điện tử tự động trong công nghiệp và dân dụng, vận hành được các hệ thống tự động;

        - Vận dụng được những kiến thức kỹ thuật số, lập trình vi xử lý - vi điều khiển, lập trình PLC, máy điện, cung cấp điện, tự động hóa rơle trong các dây chuyền lắp ráp, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống điện, điện tử, hệ thống sản xuất tự động hóa;

        - Ứng dụng được các kiến thức về thiết bị điện, thiết bị cảm biến trong hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất;

        - Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300 điểm, trình độ B Tin học;

        - Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

        4. Yêu cầu về kỹ năng

        - Kỹ năng cứng:

+ Biết khai thác, vận hành các hệ thống và thiết bị kỹ thuật điện, điện tử, hệ thống thiết bị điện trong công nghiệp, các mạng tự động hóa công nghiệp;

+ Biết cách xác định vấn đề và giải một cách sáng tạo các bài toán tính toán, thiết kế, lập trình ứng dụng các thiết bị điện tử công nghiệp, tự động hóa như các bộ vi xử lý, PLC, Inverter;

+ Biết đọc và phân tích các sơ đồ điều khiển điện, tra cứu tài liệu kỹ thuật của các thiết bị cung cấp điện, truyền dẫn từ đó tiếp thu công nghệ, trong quá trình vận hành khai thác sửa chữa, bảo dưỡng;

+ Biết được trình tự lập trình, vận hành, khai thác, điều khiển, bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống điện tử công nghiệp và dân dụng, các mạng tự động hóa công nghiệp;

            + Biết được qui trình thiết kế, lắp ráp các mạch điện tử trong công nghiệp và dân dụng.

        - Kỹ năng mềm:

+  Khả năng giao tiếp hiệu quả;

+  Khả năng viết báo cáo;

+  Khnăng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh;

+  Khnăng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

        5. Yêu cầu về thái độ

        - Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

        - Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

        - Có thái độ  tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao.

        6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

        - Làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất liên quan đến lĩnh vực điện tử tự động với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành;

        - Làm việc tại các công ty tư vấn, thiết kế, lắp ráp các thiết bị điện… với vai trò người tư vấn, thiết kế, thi công như các công ty thiết kế lắp ráp điện, các nhà máy thuộc các khu công nghiệp;

        - Làm việc tại các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử. Tham gia công tác đào tạo (giảng dạy, phục vụ đào tạo) thuộc lĩnh vực điện tự động, điện công nghiệp và điện dân dụng tại các cơ sở đào tạo từ bậc cao đẳng, bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, khoá đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn;

        - Làm chủ doanh nghiệp trên cơ sở tự sáng nghiệp, thành lập các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện- điện tử.

        7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

        Thể hiện năng lực tự học tập, tự nghiên cứu, khả năng tiếp thu các chuyên ngành điện tử và các chuyên ngành khác như điện công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ tự động chính xác… hay khả năng học liên thông lên bậc học cao hơn (đại học, sau đại học).

        8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trường tham khảo

        - Chuẩn đầu ra trình độ Đại học, Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN - Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET).

        - Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo số 2196/BGDĐT- GDĐH ngày 22  tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra, TS. Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp.

        - Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra, Viện nghiên cứu Giáo dục - Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí minh.

        - Chuẩn đầu ra các trường đai học: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

        - Các tài liệu định hướng phát triển của Trường Đại học Tiền Giang.

        - Guide to learning Outcomes, UCE, Birmingham.

        - Professional Teaching Standards, National Board For Professional Teaching Standards, 2010.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

Phan Văn Nhẫn