.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm

23-05-2016

Ngày 17/5/2016, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tham dự hội nghị có: Đại tá Lê Văn Trung - Phó Trưởng phòng PA28; Trung tá Lê Văn Thống - Đại diện lãnh đạo phòng PA83; Thượng tá Lê Kiến Phúc - Phó Trưởng Công an TP. Mỹ Tho; Thượng tá Nguyễn Văn Công - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành; đồng chí Nguyễn Văn Ngân - Trưởng Công an xã Thân Cửu Nghĩa; đồng chí Trương Tấn Thành - Phó Trưởng Công an Phường 5; thầy Nguyễn Quang Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang; thầy Võ Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang; đại diện các đơn vị và đoàn thể (Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên, BCH Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy quân sự) trực thuộc của nhà trường cùng tham dự.

 


Thượng tá Lê Kiến Phúc phát biểu tại Hội nghị

Qua 6 năm (2009-2015) việc triển khai công tác phối hợp giữa Trường Đại học Tiền Giang và ngành Công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự trường học quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGD&ĐT-BCA và Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGD&ĐT của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo - Bộ Công An đã đạt được những kết quả như: Đảm bảo an toàn tuyệt đối các kỳ thi; Xây dựng các tổ nắm bắt tư tưởng, ngăn chặn kịp thời thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của kẻ xấu; Xây dựng tổ an ninh công nhân và phong trào sinh viên tự quản trong trường học và địa bàn dân cư nơi ở trọ; Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ; Thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền giáo dục; Thực hiện tốt công tác chỉ huy giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự; Tuần tra, cảnh giới đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trong khuôn viên và khu vực dân cư xung quanh các cơ sở đào tạo của nhà trường; Ngăn chặn và xử lý kịp thời kẻ gian và hiện tượng gây rối an ninh trật tự trước cổng trường; Quản lý tốt sinh viên ngoại trú trên địa bàn dân cư thông qua việc phối hợp thí điểm xây dựng mô hình “Tổ sinh viên tự quản về an ninh trật tự”.

Ngoài ra, Hội nghị còn lắng nghe phần báo cáo tham luận của thầy Phạm Văn Dậu - Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, cô Huỳnh Thị Ngọc Phượng - Phó Trưởng khoa Kinh tế - Luật, đồng chí Nguyễn Văn Ngân, đồng chí Trương Tấn Thành, Thượng tá Lê Kiến Phúc và Thượng tá Nguyễn Văn Công.

 


Trường Đại học Tiền Giang, Công an Phường 5, Công an xã Long An,
Công an xã Thân Cửu Nghĩa đã ký kết và triển khai Kế hoạch liên tịch

Cũng tại Hội nghị, đại diện Trường Đại học Tiền Giang, Công an Phường 5, Công an xã Long An, Công an xã Thân Cửu Nghĩa đã ký kết và triển khai Kế hoạch liên tịch về việc phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác năm 2016.

Nội dung phối hợp giữa các đơn vị theo Kế hoạch cụ thể như sau: (1) Phối hợp triển khai, quán triệt Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác đến toàn thể cán bộ, viên chức và người học trong nhà trường. (2) Định kỳ 06 tháng, tổ chức giao ban về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGD&ĐT của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo - Bộ Công An và Quy chế phối hợp công tác hoặc tổ chức giao ban đột xuất nếu thấy cần thiết; phối hợp tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực tập trung học sinh, sinh viên ở ngoại trú. (3) Trường Đại học Tiền Giang phân công và ủy quyền cho Phòng Công tác sinh viên và cán bộ chuyên trách phối hợp với Công an Phường 5, thành phố Mỹ Tho; Công an xã Long An, Công an xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung: Thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong nhà trường; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục và hướng dẫn thực hiện pháp luật và các quy định về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong nhà trường. Tổ chức có hiệu quả các hình thức nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, viên chức và người học không để các thế lực thù địch, phản động, tội phạm móc nối, lôi kéo tham gia hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và vi phạm về trật tự an toàn xã hội; Bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở đào tạo của trường; an ninh, an toàn trong các kỳ thi và các hoạt động lớn của trường; phòng chống khủng bố, tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy, nổ; an toàn giao thông; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhà trường; Định kỳ hàng quý, phối hợp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự an toàn xã hội và quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn dân cư theo quy định pháp luật về quản lý cư trú; Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Định kỳ 06 tháng tổ chức Hội nghị sơ kết và tổng kết công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong nhà trường.

VĨNH SƠN