.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

19-05-2024

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 38

(Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

20/5

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

06h55

CSC

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

06h55

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Dự Hội thảo khoa học “Mô hình quản trị đại học gắn với tự chủ trong giai đoạn mới” do Câu lạc bộ Khối các trường ĐH, CĐ địa bàn Tây Nam bộ phối hợp với Trường Đạ học Kiên Giang tổ chức.

- Ô. Võ Ngọc Hà-Hiệu trưởng;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. TC-HC;

- Ô. Thi-TP QLKH& HTQT.

08h00

Trường

Đại học

Kiên Giang

 

Chương trình giao lưu giữa sinh viên Pháp đang thực tập tại Trường Đại học Tiền Giang và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang

- Đại diện lãnh đạo Phòng QLKHCN & HTQT và Phòng CTSV;

- Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa và GVHD các sinh viên Pháp;

- 08 sinh viên Pháp đang thực tập tại trường;

14h

Giảng đường CSC

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

BA

21/5

Dự Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ.

- Ô. Võ Ngọc Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng;

- Ô. Đinh Quốc Cường - Phó Bí thư Đảng uỷ.

08h00

Hội trường Tỉnh uỷ

 

Họp Hội đồng xét duyệt Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN “Giải pháp pháp triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Tiền Giang”        

- Bà Mỹ Châu, Bà Giàu Bà Đoan (Khoa Kinh tế -Luật) và thành viên tham gia đề tài

- Bà Ngà (P. QLKHCN&HTQT)

- Thành viên ngoài trường

14h00

Phòng A105

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp xét học bổng do Công ty Dai-ichi tài trợ

- Đại diện lãnh đạo khoa Kinh tế - Luật.

- Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV.

15h00
phòng B245 Cơ sở TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ
Phó Hiệu trưởng

22/5

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc Đảng uỷ (Bước 1)

- Ban Chấp hành Đảng bộ

08h

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc Đảng uỷ (Bước 2)

- Ban Chấp hành Đảng bộ

- Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

- Trưởng, Phó trưởng phụ trách đơn vị.

- Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch HCCB.

09h

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Họp Ban soạn thảo xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và các Tổ giúp việc soạn thảo định mức kinh tế - kỹ thuật nhóm ngành Kinh tế, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Công nghệ, Nông nghiệp, Công nghệ thực phẩm

Theo Kế hoạch số 432/KH-ĐHTG ngày 15/4/2024

14h00

Phòng B243

Cơ sở TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp thông qua Dự thảo Khung kế hoạch đào tạo năm học 2024 - 2025.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng đơn vị, Phó trưởng phụ trách đơn vị.

15h30

Phòng B243

Cơ sở TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

NĂM

23/5

 

Họp Hội đồng xét duyệt

Thuyết minh nhiệm vụ

KH&CN “Xây dựng hệ thống quản lý chấm điểm rèn luyện trực tuyến

Trường Đại học Tiền

Giang”

 

- Ô. Hiếu (TK.KTCN);

- Bà Trang, Ô. Lâm (P.CTSV);

- Ô. Quân (TT TVTS & QHDN);

- Ô. Thịnh (P. QLKHCN &HTQT)

- Thành viên nhóm nghiên cứu.

07h30

Phòng họp

A105

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp năm 2024.

Theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHTG, ngày 03/01/2024

08h00

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp góp ý dự thảo Kế hoạch Chiến dịch TNTN hè năm 2024

- Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV, QLCSVC;

- Đại diện lãnh đạo TT TVTS&QHDN, TT TT-TV;

- Đại diện lãnh đạo Khoa KT-L, SP&KHCB, NN&CNTP, KTCN;

- BTV Đoàn Trường, BTK Hội Sinh viên;

- Bí thư, Phó Bí thư các LCĐ Khoa;

09h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Lễ trao học bổng Đồng hành cùng SV HK2 (2023-2024)

- Đại diện lãnh đạo các Khoa: KT-L, NN&CNTP, KTCN, SP&KHCB.

- Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV.

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm: TVTS&QHDN, TT-TV.

- Đại diện lãnh đạo: Đoàn TN, Hội SV.

- SV nhận học bổng.

14h00
phòng B14 CSC

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ
Phó Hiệu trưởng

SÁU

24/5

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

25/5

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

26/5

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

 

  1. Họp Chi bộ 10. TP: Đảng viên Chi bộ 10. TG: 13h30 ngày 20/5/2024 (thứ Hai). ĐĐ: Phòng B243 CSTCN.

2.   Chung kết Thủ lĩnh sinh viên Trường Đại học Tiền Giang năm 2024. TG: 18h ngày 20/5/2024, ĐĐ: Giảng đường cơ sở chính, TP: BTK Hội Sinh viên, Theo Thư mời.

3.   Đại hội đại biểu LCĐ Khoa Kỹ thuật Công nghệ: TG: 13h ngày 21/5/2024, ĐĐ: B109 TCN, TP: Theo Thư mời, Đại biểu triệu tập.

  1. Họp tiếp nhận sinh viên thực tập Trường Đại học Picardie Jules Verne, Pháp; TP: Ô. Thi, Ô. Thịnh, B. Vân (P. QLKHCN&HTQT), Đại diện lãnh đạo Khoa NN&CNTP, GVHD: B. Hằng, B. Tâm (Khoa NN&CNTP); TG: 10h30 ngày 21/5/2024 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A.105, CSC

 

 

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.