.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập hiện nay”

23-04-2024

Chiều ngày 22/04/2024, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập hiện nay”. Đến dự và chủ trì Hội thảo có: TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Cao Nguyên Thi - Trưởng phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; TS. Lê Thị Son - Trưởng Khoa luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất.

TS. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng từ các nhà khoa học, các giảng viên trong và ngoài nhà trường với hơn 20 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo. Các tham luận và ý kiến tại hội thảo đã tập trung làm rõ: Vai trò của con người trong bối cảnh hội nhập; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người; Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát huy nhân tố con người trong bối cảnh hội nhập hiện nay; Thực trạng phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong bối cảnh hội nhập; Ý nghĩa, bài học kinh nghiệm và giải pháp phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập.

VĨNH SƠN