.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kính mời quý thầy cô viết bài cho Hội thảo khoa học “Phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập hiện nay”

17-11-2023

Hội thảo khoa học “Phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập hiện nay” do Trường ĐH Tiền Giang tổ chức dự kiến diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2024. Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời quý cơ quan, giáo dục, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên tham gia viết bài và tham dự Hội thảo này.

Hội thảo nhằm làm rõ những nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người, góp phần thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 

Đây là diễn đàn để giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý,.. của các trường đại học, cao đẳng, học viện trong cả nước cùng nhau thảo luận, đưa ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho con người, tạo điều kiện để con người làm chủ đất nước và hội nhập hiệu quả. 

1. Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau đây: 

- Vai trò của con người trong bối cảnh hội nhập; 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người; 

- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát huy nhân tố con người trong bối cảnh hội nhập; 

- Thực trạng phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong bối cảnh hội nhập; 

- Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm trong việc phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập; 

- Giải pháp phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập; 

- Các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề của Hội thảo. 

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian (dự kiến): 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2024. 

- Địa điểm (dự kiến): Phòng B.14, Cơ sở chính, Trường Đại học Tiền Giang (Số 119, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 

3. Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

4. Thể lệ viết bài: Kết cấu, định dạng bài viết: Theo quy định của Hội thảo 

https://docs.google.com/document/d/1P9yfctJ6PaPEbW-73zWVQmBT5FxOG18M/edit 

5. Thời hạn nhận bài viết 

Ban Tổ chức Hội thảo nhận bài viết của các tác giả từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2024. 

6. Kỷ yếu Hội thảo 

Các bài viết chất lượng sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, kiểm tra trùng lặp dữ liệu, biên tập và chọn đăng trong kỷ yếu. 

7. Phương thức gửi bài 

Email tiếp nhận bài viết: hoithaollctgdqptc@gmail.com 

8. Liên hệ 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Lê Thị Son – Trưởng Khoa LLCT- GDQP&TC, Trường ĐH Tiền Giang, Số điện thoại: 0989 250 281, Email: lethison@tgu.edu.vn