.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội thảo góp ý cho dự thảo Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

16-11-2023

Ngày 15/11/2023, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, với mục tiêu phát triển hệ thống quản trị số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản trị nhà trường; cung ứng các dịch vụ giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền tảng giáo dục số.

 

Đến dự và chủ trì Hội thảo có PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu Trưởng Trường Đại học Tiền Giang; TS. Lê Minh Tùng và TS . Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Tiền Giang, cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm Quản trị Đại học số; các Sở, Ban ngành và các Trung tâm Tỉnh Tiền Giang và các đơn vị trực thuộc nhà trường.

PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu Trưởng Trường Đại học Tiền Giang nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, giải pháp quan trọng, yếu tố cần thiết để tăng cường chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Vì vậy, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Quản trị Đại học số đã trình bày các vấn đề cốt lõi được thực hiện trong đề án; Đánh giá thực trạng, giải pháp khi thực hiện Đề án chuyển đổi số Trường Đại học Tiền Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo từng giai đoạn bằng những công việc, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể để thực hiện đề án (kèm theo nguồn kinh phí thực hiện từng giai đoạn).

 

Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội thảo còn thảo luận và chia sẻ nhiều nội dung thiết thực. Đa số các ý kiến đều thừa nhận: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, chuyển đổi số được xem là xu hướng tất yếu, vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên toàn thế giới. Trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số đã tạo nên nhiều bước ngoặt phát triển, mở ra nhiều phương thức giáo dục mới thông minh, hiệu quả hơn và đồng thời tiết kiệm chi phí cho người học.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Võ Ngọc Hà - Hiệu Trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho biết: Từ năm 2018, Trường Đại học Tiền Giang xác định mục tiêu chuyển đổi số nhằm phát triển hệ thống quản trị số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản trị nhà trường; cung ứng các dịch vụ giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên nền tảng giáo dục số; phát triển xã hội số trong sinh viên, thu hẹp khoảng cách giữa sinh viên với sinh viên, giữa sinh viên với giảng viên, giữa giảng viên - sinh viên với nhà trường và giữa nhà trường với xã hội.

VĨNH SƠN