.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cuộc thi trực tuyến "TÌm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"

15-10-2023

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Cuộc thi trực tuyến "TÌm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" nhằm thông tin, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

1. Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại Việt Nam.

2. Nội dung thi: Nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam và một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động của BĐBP.

3. Hình thức thi: Trực tuyến trên website https://bdbp.com.vn/ và ứng dụng "Luật Biên phòng Việt Nam".

4. Thời gian tổ chức cuộc thi: Dự kiến từ ngày 10/10/2023 đến ngày 12/12/2023.

5. Giải thưởng: (theo thể lệ cuộc thi).

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch tại đây. (Đính kèm: Kế hoạch tổ chức Cuộc thi).

VĨNH SƠN