.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội thảo khoa học về “Xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo, học phần theo tiếp cận CDIO, phù hợp với quy định khung trình độ Quốc gia Việt Nam”

27-08-2023

Sáng ngày 25/8/2023, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường về “Xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo, học phần theo tiếp cận CDIO, phù hợp với quy định khung trình độ Quốc gia Việt Nam”. Đến dự và chủ trì Hội thảo có: TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang; TS. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Hội thảo và xác định phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong xu thế hội nhập quốc tế và khu vực. Việc xây dựng, áp dụng đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO dựa trên triết lí phát triển năng lực trụ cột của người kĩ sư đáp ứng được nguyên lí triển khai chu trình vòng đời của sản phẩm, quy trình và hệ thống - Hình thành ý tưởng (Conceive) – Thiết kế (Design) – Triển khai (Implement) và Vận hành (Operate) trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.

TS. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang phát biểu định hướng thảo luận

Hội thảo thu hút 11 bài tham luận của các tác giả, nhóm tác giả đang công tác tại Trường Đại học Tiền Giang. Tham dự hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe, thảo luận trao đổi kinh nghiệm về các nội dung như: Khảo sát nhu cầu thị trường lao động các ngành đào tạo tại Trường Đại học Tiền Giang; Khảo sát các bên liên quan về chuẩn đầu ra ngành Đại học Tài Chính - Ngân hàng; Kết quả xây dựng chương trình đào tạo ngành Đại học Công nghệ thực phẩm theo định hướng CDIO tại Trường Đại học Tiền Giang; Đề xuất mẫu đề cương chi tiết học phần hướng đến giảng day và đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần theo định hướng tiếp cận CDIO.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tích cực báo cáo,

đóng góp ý kiến, tham gia đề xuất về nhiều chủ đề liên quan đến nội dung hội thảo 

Sau hơn 4 giờ làm việc tích cực, Hội thảo đã thành công tốt đẹp và được đánh giá cao về chất lượng, đây là một bước quan trọng góp phần vào việc triển khai thành công chương trình đào tạo theo mô hình CDIO, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội. Thông qua buổi hội thảo, các tổ xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO đã nhận được rất nhiều các ý kiến đóng góp quý báu từ đại biểu tham dự hội thảo với mục tiêu chung đó là đào tạo ra người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, tư duy khoa học, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của xã hội và khoa học công nghệ.

Phát biểu bế mạc hội thảo, TS. Nguyễn Viết Thịnh đã chỉ rõ mục tiêu của việc lấy ý kiến hoàn thiện chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo CDIO đáp ứng khung trình độ quốc gia. Trong đó chú trọng đến việc đào tạo Sinh viên tốt nghiệp ra trường biết vận dụng các kiến thức nền tảng, cốt lõi, với những kỹ năng cơ bản được rèn luyện trong nhà trường gồm kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, với các phẩm chất đạo đức được giáo dục đầy đủ, biết hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành sản phẩm vào hệ thống thực.

VĨNH SƠN