.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 30 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

26-03-2023

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 30

 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

27/3

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55 

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

6h55 

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp BBT về công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang số 13/2023 (Lần 2)

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Tổng biên tập;

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Tổng biên tập;

- Ô.Thi, Ô. Thuận (P. QLKHCN & HTQT).

14g00

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Tổng biên tập

Tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2023) và kết nạp Tự vệ cơ quan năm 2023.

Theo Kế hoạch số 01/KH-BCHQS ngày 20/3/2023 của Ban Chỉ huy Quân sự Trường ĐHTG

14h

Giảng đường Cơ sở chính

Ô. Lê Minh Tùng 

Phó Hiệu trưởng

Chỉ huy trưởng

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I, năm 2023.

- Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng uỷ;

- Ô. Cường - Phó Bí thư Đảng uỷ;

- Ô. Quân - Bí thư Đoàn,

-  Đại diện chi ủy 4, 5, 6,10.

17h30

Giảng đường Cơ sở chính

 

BA

28/3

Họp xét trợ cấp khó khăn hàng tháng cho SV do nhóm từ thiện San sẻ yêu thương thành phố Mỹ Tho tài trợ

- Đại diện Phòng CTSV

- Đại diện lãnh đạo các Khoa: KTCN, KT-L, NN&CNTP, SP&KHCB

- Sinh viên nộp hồ sơ xin xét trợ cấp hàng tháng

8h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp bàn về việc chi khuyến khích KH&CN cho viên chức có sản phẩm là bài báo khoa học quốc tế ISI/SCOPUS

- Lãnh đạo phòng KH-TC;

- Ô. Thi, Bà Ngà (P.QLKHCN & HTQT);

 

8h00

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng 

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán tối ưu tuyến tính hai giai đoạn với yếu tố không chắc chắn”

  • Bà Giang, Ô. Thịnh, Ô. Hải Long (K.SP & KHCB);
  • Bà Ngà (P.QLKHCN & HTQT)

09h30

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Bài toán ra quyết định đa tiêu chí trong môi trường mờ trung tính”.

- Bà Giang, Ô. Thịnh, Ô. Hải Long (K.SP & KHCB)

- Bà Ngà (P.QLKHCN & HTQT)

14h00

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

29/3

Họp Hội đồng trường (Kỳ họp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024)

Thành viên Hội đồng trường

08h

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch 

Hội đồng trường

Tư vấn viết báo cáo Tự đánh giá  4 CTĐT dự kiến kiểm định năm 2023 (định hướng viết báo cáo tự đánh giá và hoàn thiện MC đáp ứng yêu cầu kiểm định theo thực trạng hiện có của các CTĐT,…) do ông Lê Hoàng Vũ, Phó Giám đốc TT. Kiểm định Chất lượng Giáo dục Sài Gòn thực hiện.

- Ô.Nguyễn Ngọc Long - Trợ lý HT;

- Ô.Bình, B.Linh, Ô.Trí, B.Trang: TT.KT&ĐBCLGD; 

- Ô.Hiền, B.Phương: P.QLĐT

- Hội đồng Tự đánh giá và các nhóm chuyên trách viết BC TĐG của 4 CTĐT đại học ngành TCNH, Du lịch, CNSH, NTTS.

- GV các CTĐT có quan tâm.

13h30

Phòng B209

 

 

 

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

NĂM

30/3

Dự Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

08h00

Hội trường 

Tỉnh uỷ

 

Học tập, trao đổi kinh nghiệm với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch HĐT và thành viên theo kế hoach số 93/KH-HĐT ngày 24/3/2023

08h30

Trường ĐHCN Đồng Nai

(Xe khởi hành vào lúc 4h30 tại CSC)

 

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Đánh giá năng lực nghề nghiệp của hướng dẫn viên du lịch tỉnh Tiền Giang”.

  • Bà Thanh Trang, Bà Thảo, Ô. Phong, Bà Phương (K.KT-L)
  • Bà Ngà (P.QLKHCN & HTQT)

13h30

Phòng A101

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

SÁU

31/3

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023.

Ban Giám hiệu

8h00

Hội trường Ấp Bắc

 

- Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang; 

- Phó trưởng đơn vị và giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị không phải là đảng viên.

8h00

Giảng đường CSC

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 24 về đẩy mạnh hoạt động bảo đảm chất lượng và Nghị quyết số 40 về phát triển đội ngũ viên chức có trình độ tiến sĩ giai đoạn 2021-2025.

- BCH Đảng bộ Trường; 

- Thường trực Hội đồng trường; 

- Ban Giám hiệu; 

- Chi ủy các Chi bộ; 

- Trưởng các đơn vị và Trưởng các đoàn thể;

13h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

BẢY

01/4

 

 

 

 

CN

02/4

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

  1. Họp Chi bộ 05-Khoa SP&KHCB; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 14h ngày 27/3/2022 (thứ Hai; ĐĐ: Phòng B14.
  2. Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH sinh viên:“So sánh sự tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế của nuôi ếch Thái Lan (Rana tigrina Dubois, 1981) thương phẩm từ nguồn giống xử lý nhiệt theo hướng con cái và giống không xử lý.” TP: Ô.Hiếu, Ô. Đại, Ô. Phong, Ô. Huy, Ô. Mướp (Khoa NN&CNTP), Ô Thịnh (P.QLKHCN&HTQT); TG: 13h30, ngày 27/03/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  3. Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH sinh viên:“ Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá sát sọc (Pangasius macronema) nuôi trong lồng bè” TP: Ô.Hiếu, Ô. Đại, Ô. Phong, Ô. Huy, Ô. Tráng (Khoa NN&CNTP), Ô Thịnh (P.QLKHCN&HTQT); TG: 15h00, ngày 27/03/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.
  4. Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH sinh viên:“Xây dựng vườn mô hình cây dược liệu tại Trường Đại học Tiền Giang” TP: Bà Loan, Bà Thủy, Bà Hạnh, Ô. Vinh, Ô. Phúc (Khoa NN&CNTP), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 8h00, ngày 28/03/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A101.
  5. Khai giảng Khoá tập huấn Chương trình quản lý chất lượng thực phẩm (HACCP) liên kết với Trung tâm chất lượng Nông lâm thuỷ sản Vùng 6 (thời gian học từ 28-31/3/2023). Thành phần: đại diện Khoa NN-CNTP,  TT. ĐTBDTX-THNN. Thời gian: 8h00 ngày 28/3/2023 (thứ 3).  Địa điểm: P. B109-CS. TCN.
  6. Tổng kết Khoá tập huấn Chương trình quản lý chất lượng thực phẩm (HACCP ) Thành phần: đại diện Khoa NN-CNTP,  TT. ĐTBDTX-THNN.  Thời gian: 15h00 ngày 31/3/2023 (thứ 6).  Địa điểm: P. B109-CS. TCN

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần. 

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.