.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 29 (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023)

20-03-2023

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 29

 (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

20/3

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

6h55

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Lê ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH NTTS Tuấn Hiền, Công ty TNHH KTS Âu Mỹ và Công ty TNHH CNSH HUFA

- Lãnh đạo Khoa NN & CNTP;

- Giảng viên, chuyên viên BM NTTS-KHMT;

- Đại diện Công ty TNHH NTTS Tuấn Hiền;

- Đại diện Công ty KTS Âu Mỹ;

- Đại diện Công ty TNHH CNSH HUFA;

09h00

 Phòng

Khánh Tiết

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Sinh hoạt Quy chế thi Kỳ thi Đánh giá năng lực - ĐHQG HCM năm 2023. Cụm thi Trường Đại học Tiền Giang.

Danh sách Viên chức kèm theo Quyết định số 136/QĐ-ĐHTG ngày 17/3/2023. (Trừ Lái xe, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ).

14h00

 Giảng đường Cơ sở

Thân Cửu Nghĩa

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Hội thảo thương mại điện tử về chuyển đổi số

Kế hoạch 249/KH-ĐHTG, ngày 14/3/2023

14h00

 Phòng

Khánh Tiết

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Tham gia Hội đồng thi tuyển công chức từ ngày 20/03/2023 đến 22/03/2023.

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

 

 

BA

21/3

Dự Hội nghị ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 giữa UBND tỉnh TG và tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

09h

Phòng họp số 2

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Họp thống nhất dự thảo Quy định về quản lý đào tạo cho Sinh viên ngành Sư phạm hưởng chính sách theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

 Ban Giám hiệu;
- Ô. Bình - TP. TC-HC;
- Ô. Tín - TP. KH-TC;
- Bà Trang - TP. CTSV;
- Ô. Bình - PTP. TTPC;
- Ô. Hiền - PTP. QLĐT;
- Ô. Phước - PTP. QLĐT;
- Bà Giang - PTK. SP&KHCB;
KHCB;

- Ô. Bình - PGĐ. TTKT & ĐBCLGD.

14h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Gặp sinh viên ngành CNTP và Cơ khí tham gia chương trình đi thực tập tốt nghiệp tại nhật

- Bà Loan - TK NN &CNTP;

- Ô. Cường, Giám đốc TT TVTS & QHDN;

- Ô Xuân Lanh - Phó tổng GĐ Công ty TNHH Esuhai

- Sinh viên tham gia chương trình

14h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

22/3

Thi tuyển công chức năm 2022

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Danh sách theo văn bản số 255/ĐHTG-TTKT &ĐBCLGD ngày 14/03/2023 .

Sáng: 06h

Chiều: 12h30

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa

 

Họp thống nhất dự thảo Quy định định về mở ngành đào tạo ở Trường Đại học Tiền Giang.

- Ban Giám hiệu;
- Ô. Bình - TP.TC-HC;

- Ô. Tín - TP. KH-TC;
- Ô. Bình - PTP. TTPC;

- Ô. Phương - TP. QLCSVC;

- Ô. Thi - TP QLKHCN & HTQT;
- Ô. Hiền - PTP. QLĐT;
- Ô. Phước - PTP. QLĐT;
- Bà Giang - PTK. SP&KHCB;

- Ô. Hiếu - TK. KTCN;

- Bà Nguyệt - PTK. KT-L;

- Bà Son - TK .LLCT-GDTC&QP;

- Bà Loan - TK. NN&CNTP;

- Bà Xuyến - GĐ. TT. TTTV;

- Ô. Bình - PGĐ. TTKT&ĐBCLGD

13h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp BCH Công đoàn cơ sở mở rộng

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Uỷ viên BCH CĐCS;

- Trưởng ban TTND;

- Tổ trưởng các Tổ Công đoàn.

15h

Phòng B14

 

NĂM

23/3

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang hiện nay”

- Bà Son, Bà Diệu, Ô. Hiếu (K.LLCT - GDQP & TC)

- Bà Nhất Trang (TP.CTSV);

- Bà Ngà (P.QLKHCN & HTQT)

8h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Đánh giá năng lực nghề nghiệp của hướng dẫn viên du lịch tỉnh Tiền Giang”

 • Bà Thanh Trang, Bà Thảo, Ô. Phong, Bà Phương (K.KT-L)
 • Bà Ngà (P.QLKHCN & HTQT)

8h00

Phòng A101

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp trực tuyến Hội đồng thi Đánh giá năng lực lần 2 do ĐH QG TP.HCM tổ chức.

Link họp trực tuyến: 

https://salatech.webex.com/salatech/j.php?MTID=mfa3d503ecb4f70527ce5f734f7ea3c76

 Meeting number: 2519 843 2306

Password: SGujdAE3c37 (74853233 from video systems)

 IP: 210.4.202.4 

- Ô.Hiếu - TK K.KTCN;

- Bà Loan - TK K.NN&CNTP;

- Ô.Phương -TP P.QLCSVC;

- Ô.Cường - PTP P.QLCSVC;

- Ô.Hải, B.Tuyết - TT.KT & ĐBCLGD.

 

 

13h30

Phòng  A101

 

 

 

 

 

 

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Điều kiện tối ưu và đối ngẫu cho bài toán tối ưu tuyến tính hai giai đoạn với yếu tố không chắc chắn”

 • Bà Giang, Ô. Thịnh, Ô. Hải Long (K.SP & KHCB);
 • Bà Ngà (P.QLKHCN & HTQT)

13h30-15h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Bài toán ra quyết định đa tiêu chí trong môi trường mờ trung tính”

 • Bà Giang, Ô. Thịnh, Ô. Hải Long (K.SP & KHCB)
 • Bà Ngà (P.QLKHCN & HTQT)

15h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

 

SÁU

24/3

Họp Đảng uỷ

- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ

08h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Ban thư ký Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2023 làm việc.

- Bà Linh, bà Trang, bà Tuyết, bà Thu, Ô. Hải, Ô. Trí (TT.KT&ĐBCLGD);

- Bà Loan, bà Diễm Trang, bà Trừ, bà Phương Trang (Khoa KTCN);

- Bà Thu Trang (Khoa KT-L);

- Ô. Cường (K. NN&CNTP;

- Bà Phương, Ô. Trung (P.QLĐT).

Sáng: 07h30

Chiều: 13h30

Phòng Khánh Tiết, Phòng B209

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp mặt Kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Đại biểu tham dự theo Thư mời

14h30

Giảng đường CSC

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Kiểm tra công tác chuẩn bị tở chức Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2023.

Ban chỉ đạo Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2023, Cụm thi Trường Đại học Tiền Giang.

15h00

Phòng B243

Cơ sở TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

BẢY

25/3

Ban thư ký Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2023 làm việc.

- Bà Linh, bà Trang, bà Tuyết, bà Thu, Ô. Hải, Ô. Trí (TT.KT&ĐBCLGD);

- Bà Loan, bà Diễm Trang, bà Trừ, bà Phương Trang (Khoa KTCN);

- Bà Thu Trang (Khoa KT-L);

- Ô. Cường (K. NN&CNTP;

- Bà Phương, Ô. Trung (P.QLĐT).

Sáng: 07h30

Chiều: 13h30

Phòng Khánh Tiết, Phòng B209

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Kiểm tra Cơ sở vật chất Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2023, Cụm thi Trường Đại học Tiền Giang.

- Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu Trưởng;

- Ô. Phương -TP. QL CSVC;

- Ô. Hiếu - TK. KTCN;

- Bà Loan - TK NN&CNTP

- Bà Linh - PGĐ TTKT&ĐBCLGD.

14h00

Cơ sở

Thân Cửa Nghĩa

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

CN

26/3

Tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2023, Cụm thi Trường Đại học             Tiền Giang.

Viên chức được điều động tham gia làm nhiệm vụ kèm theo Quyết định số 136/QĐ-ĐHTG ngày 17/3/2023.

Sáng: 6h00

Cơ sở

Thân Cửu Nghĩa

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

NHẮC VIỆC

 1. Tập huấn tổ thư ký Kỳ thi Đánh giá năng lực: TP: Bà Linh, Trang, Thu, Tuyết; Ông Trí, Hải (TT.KT&ĐBCLGD); Bà Loan, Diềm Trang, Trừ, Phương Trang (Khoa KTCN); Thu Trang (Khoa KT-L); Ông Cường (Khoa NN&CNTP); Bà Phương, Ông Trung (Phòng QLĐT); TG: 8h ngày 20/03/2022(thứ Hai); ĐĐ:  Phòng B209.
 2. Tổ chức Ngày hội Thanh niên khỏe; TP: Theo Thư mời; TG: 13h30 ngày 20/3/2023 (thứ Hai); ĐĐ: Giảng đường cơ sở chính và sân cột cờ.
 3. Chung kết Nét đẹp màu áo xanh; TP: Theo Thư mời; TG: 18h00 ngày 21/3/2023 (thứ Ba); ĐĐ: Giảng đường cơ sở chính.
 4. Chung kết Thủ lĩnh sinh viên; TP: Theo Thư mời; TG: 18h00 ngày 22/3/2023 (thứ Tư); ĐĐ: Giảng đường cơ sở chính.
 5. Họp Chi bộ 05-Khoa SP&KHCB; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 14h ngày 20/3/2023 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14. Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH sinh viên: “Nghiên cứu khả năng ức chế sự nảy mầm hạt cỏ lồng vực nước (Echinochloa crus-galli L.) của cao chiết xuất từ các bộ phận cây sài đất ba thùy (Wedelia trilobata L.) và cây cỏ cú (Cyperus rotundus L.).” TP: Bà Hồng Ngọc, Bà Ái Tâm, Ô. Tất (Khoa NN&CNTP), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 8h30, ngày 23/03/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng Hội thảo Thư viện.
 6. Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH sinh viên: “Đánh giá khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa chuối già (Musa acuminate).” TP: Bà Huế Trang, Bà Minh Hoàng, Bà Ái Tâm (Khoa NN&CNTP), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 10h00, ngày 23/03/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng Hội thảo Thư viện.
 7. Chung kết Hội thi Hát Quốc ca, Đoàn ca, Hội ca và Ca khúc cách mạng; TP: Thư mời; TG: 18h00 ngày 23/3/2023; ĐĐ: Giảng đường cơ sở chính.

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.