.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 28 (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)

12-03-2023

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 28

 (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)

 

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN 

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

13/3

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55 

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

6h55 

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2023.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình, Bà Hằng - PTCHC;

- Ô. Hiếu - TK KTCN;

- Bà Loan - TK NN & CNTP;

- Bà Trúc Giang - PTK PT KSP &KHCB;

- Bà Nguyệt - PTK PT K KT-L;

- Ô. Phương - TP QLCSVC;

- Ô. Cường - GĐ TT TVTS & QHDN;

- Ô. Tín - TP KHTC.

08h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét duyệt đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89 giai đoạn 2024 - 2030.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình, Bà Hằng, Ô. Tiếng - PTCHC;

- Bà Giang - PTK PTKSP& KHCB;

- Bà Nguyệt - PTK PT K KT-L;

- Ô. Hiếu - TK KTCN;

- Bà Loan - TK NN & CNTP

10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Tổng kết hoạt động giảng dạy Tiếng Anh trên nền tảng Engo.

 

- Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu Trưởng;

- Ô. Cường - GĐTT TVTS& QHDN.

- Bà Trúc Giang - PTK Phụ trách khoa SP & KHCB;

- Toàn thể giảng viên BM Ngoại ngữ khoa SP&KHCB;

- Đại diện lãnh đạo phòng QLĐT;

14h-16h

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Khối Đảm bảo chất lượng, Khoa học Công nghệ.

- Trưởng đơn vị, Phó trưởng phụ trách đơn vị thuộc Khối.

- Bà Hà, CV P.TC-HC.

14h00

Phòng A101

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

BA

14/3

Họp Hội đồng trường

Thành viên Hội đồng trường đang công tác trong trường

08h00 

Phòng B14

Ô Nguyễn Viết Thịnh

Chủ tịch HĐT

Họp Hội đồng thi và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM đợt 1 năm 2023

Ô. Lê Minh Tùng - Phó hiệu trưởng

13h30

tại phòng 401 Nhà điều hành ĐHQG-HCM

 

Họp công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM đợt 1 năm 2023

- Ô. Phương - TP P.QLCSVC. 

- Ô. Hiếu - TK K.KTCN.

- Bà Loan - TK K.NN & CNTP.

- Ô. Cường - PTP P.QLCSVC.

- Ô. Bình: PGĐ TT.KT & ĐBCLGD.

- Bà Linh: PGĐ TT.KT & ĐBCLGD.

Trực tuyến bằng phần mềm Webex

13h30

Phòng A101

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp Ban Chỉ huy Quân sự Trường mở rộng.

- Ô. Bình - TP.TCHC;

- Ô. Bá - Phó Chỉ huy BCHQS;

- Các đồng chí là Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng Tự vệ cơ quan.

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Chỉ huy trưởng

15/3

Dự Hội nghị Câu lạc bộ Khối các trường đại học cao đẳng Tây Nam Bộ

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP TCHC.

08h00

Đại học 

Cần Thơ

 

Liên hệ Hợp đồng in phôi văn bằng ĐH.

- Ô. Lê Minh Tùng - PHT;

- Ô.Long -Trợ lý HT;

- Công an PA83. 

13h

Xí nghiệp in Cần Thơ

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Dự toạ đàm "Kết nối, Liên thông, Chia sẻ nguồn lực thư viện" do Hiệp hội các trường ĐH, CĐ, Việt Nam tổ chức.

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Bà Xuyến - GĐ. TTTTTV;

- Ô. Long - PGĐ TT. TT-TV.

08h00

Trung tâm học liệu 

Đại học

 Cần Thơ

 

Họp Khối Đào tạo, Công tác sinh viên,  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp. 

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Duyên - CV P.TCHC.

 

8h00

Phòng B243 TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ 

Phó hiệu trưởng

Họp Chi bộ 11

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng - Bí thư CB11;

- Đảng viên Chi bộ 11.

14h

Phòng A104

 

NĂM

16/3

Họp Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở.

- Kính mời ông Lê Minh Tùng, UVBTV Đảng ủy, PHT tham dự.

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT;

- UVBTV Công đoàn.

08h-9h

Phòng A104

 

Họp Hội đồng tổ chức thi đánh giá năng lực

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT.

- Ô.Bình: TP TC-HC.

- Ô. Phương: TP P.QLCSVC. 

- Ô. Hiếu: TK K.KTCN.

- Bà Loan: TK K.NN &CNTP.

- Ô. Cường: GĐ. TT.TVTS & QHDN.

- Ô. Cường: PTP P.QLCSVC.

- Ô.Bình: PGĐ PT TT.KT & ĐBCLGD.

- Bà Linh: PGĐ TT.KT & ĐBCLGD.

09h

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT.

- Viên chức tham gia viết báo cáo tự đánh giá 04 CTĐT: ngành TCNH, Du lịch, NTTS, CNSH trình độ đại học.

- VC tham gia thực hiện kế hoạch tự đánh giá các CTĐT năm 2023.

- Ô.Long (Trợ lý HT).

- Bà Linh, Ô.Trí, Bà Trang: TT.KT & ĐBCLGD.

14h

Phòng B109

CS TCN

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

SÁU

17/3

Dự Hội thảo khoa học cấp vùng "Kết nối, hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực xâu dựng - kiến thức cho các tỉnh Tây Nam Bộ”.

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Ô. Thi - TP QLKH&HTQT;

- Ô. Thắng - PTK KTCN.

08h30

Trường ĐHXD 

Miền Tây

 

Họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

- Kính mời Ô. Lê Minh Tùng, UVBTV Đảng ủy, PHT tham dự.

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT;

- UVBCH Công đoàn;

- Ô. Phương - TB BTTND.

14h00

Phòng B14

 

BẢY

18/3

 

 

 

 

CN

19/3

Tổ chức “Chương trình chào đón học sinh lớp 12 các trường THPT đến tham quan thực tế Trường”.

- Ban Giám hiệu;

- Thành viên BTC theo Kế hoạch số 178/KH-ĐHTG ngày 23/02/2023.

- Viên chức các đơn vị được phân công.

06h45

Cơ sở TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

NHẮC VIỆC

1.Họp Chi bộ 6; TP: Đảng viên CB6; TG: 13h30 ngày 13/3/2023 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B209 - CS TCN.

  1. Họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKH sinh viên:“Nghiên cứu khả năng phòng trừ sâu tơ (Plutella xylostella L.) hại rau cải xanh (Brassica juncea L.) của dịch trích lá cây ngũ sắc (Lantana camara L.) và cây sài đất (Wedelia calendulacea L.) TP: Bà Thủy, Bà Huế Trang, Bà Hồng Ngọc, Ô. Phúc (Khoa NN&CNTP), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 09h00, ngày 14/03/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A104.

3.Họp Chi đoàn viên chức tháng 3/2023; TP: Đoàn viên Chi đoàn Viên chức; TG: 15h ngày 14/3/2023 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng A104.

  1. Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH sinh viên:“Nghiên cứu quy trình sản xuất Trà lên men Kombucha bổ sung nhãn và hoa Hibiscus” TP: Ô. Hiếu, Bà Phượng, Ô. Lễ, Bà Minh, Bà Loan (Khoa NN&CNTP), Ô. Thịnh (P.QLKHCN&HTQT); TG: 08h00, ngày 16/03/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.
  2. Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH sinh viên:“ Xây dựng quy trình phát hiện vi bào tử trùng ehp (Enterocytozoon heptopenaei) trên tôm bằng phương pháp PCR” TP: Bà Loan, Ô. Hiếu, Bà Thảo, Bà Thanh (Khoa NN&CNTP), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 09h30, ngày 16/03/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.
  3. Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH sinh viên:“Biện pháp rèn luyện năng lực tư duy phản biện trong học tập môn Toán cho học sinh lớp 11 ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” TP: Bà Trúc Giang, Bà Tuyết Lan (Khoa SP&KHCN), Ô Thịnh (P.QLKHCN&HTQT); TG: 09h30, ngày 16/03/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A104.
  4. Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH sinh viên:“ Phát triển năng lực tự học thông qua nền tảng Geogebra trong giảng dạy hình học cho học sinh trung học. TP: Bà Trúc Giang, Ô. Nhã (Khoa SP&KHCN), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 13h30, ngày 16/03/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A104.
  5. Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH sinh viên:“Dạy học một số chuyên đề giải tích chọn lọc ở bậc trung học phổ thông trên nền tảng Geogebra. TP: Bà Trúc Giang, Ô. Nhã (Khoa SP&KHCN), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 15h00, ngày 16/03/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A104.
  1. Diễn đàn  trực tuyến “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" https://meet.google.com/hbo-iieb-fhq; TP: BTV Đoàn Trường, BCH Đoàn Trường; TG: 14h ngày 17/3/2023 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.

10. Hội thi Hát Quốc ca - Đoàn ca - Hội ca Khoa KTCN năm 2023; TP: Theo Kế hoạch 05-KH/ĐKKTCN; TG: 17h30 ngày 16/3/2023 (thứ Năm); ĐĐ: Giảng đường Cơ sở chính.