.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 27 (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)

06-03-2023

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 27

(Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN 

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

06/3

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai;

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55 

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

6h55 

CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp thống nhất dự thảo Quy định về quản lý đào tạo cho Sinh viên ngành Sư phạm hưởng chính sách theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP.TC-HC; 

- Ô. Tín - TP.KH-TC;

- Bà Trang - TP.CTSV; 

- Ô. Cường - TP. TTPC;

- Ô. Hiền - PTP PTP QLĐT;

- Ô. Phước -  PTPQLĐT;

-Bà Giang - PTK PTK SP &KHCB;

- Ô. Bình-PGĐ. TTKT&ĐBCL.

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023).

Theo Kế hoạch số 01/KH-BVSTBPN-BNC

13h30

Giảng đường cơ sở chính

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Lễ phát trợ cấp khó khăn cho sinh viên do Bà Đào Thúy Hằng tài trợ năm 2023

- Bà Đào Thúy Hằng - nhà tài trợ.

- Đại diện Phòng CTSV

- Đại diện lãnh đạo các Khoa: KTCN, KT-L, NN&CNTP, SP&KHCB.

- Đại diện Trung tâm TVTS và QHDN; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên.

- Sinh viên nhận trợ cấp.

14h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

07/3

Họp kế hoạch Tổ chức cho học sinh lớp 12 các trường THPT đến tham quan trường kết hợp hoạt động tư vấn tuyển sinh

Thành viên BTC theo Kế hoạch số 178/KH-ĐHTG ngày 23/02/2023

 

08h00

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp nghiệm thu đề tài  NCKH “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa chợ nổi Cái Bè”

- Ô. Chi, Bà Thảo (KSP&KHCB);

- Bà Đoan (K.KT-L);

- Ô. Sơn (TT TT-TV);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT)

09h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp trao đổi các yêu cầu về phần mềm trong quản lý hoạt động đào tạo 

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT;

- Đại diện Trung tâm TTTV;

- Đại diện Phòng CTSV;

- Đại diện Phòng QLĐT;

- Đại diện Phòng QLCSVC;

- Đại diện Phòng KHTC.

14h

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Thông tin Thư viện

- Ban Giám hiệu;

- Bộ phận truyền thông và bộ phận quản lý phần mềm

15h30

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

08/3

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp năm 2023

Theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHTG ngày 05/01/2023

08h-09h

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Hội đồng phát triển chương trình đào tạo

- ĐDLĐ các khoa có XD CTĐT;

- ĐDLĐ các đơn vị: P. QLĐT, TT KT & ĐBCLGD;

- Tổ trưởng Tổ XD CTĐT;

- Thành viên Tổ Tư vấn;

- Thành viên Tổ Thư ký.

09h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Họp xem xét giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc.

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT, PCT CĐCS;

- Ô. Bình - TP.TCHC;

- Ô. Cường - TP. TT-PC;

- Ô. Tín - TP. KHTC;

- Bà Hằng - PTP. TCHC;

- Ô. Bình - PTP TTPC.

14h00

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

NĂM

09/3

 

Họp Thống nhất nội dung Quy định biên soạn giáo trình tại Trường ĐHTG

- Ô. Thi (TP.QLKHCN&HTQT)

- Ô. Hiền (TPT.QLĐT)

- Bà Xuyến (GĐ TTTTTV)

- Ô. Tín (TP.KHTC)

- Ô. Bình (P.TTPC)

08h

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

SÁU

10/3

Làm việc với Trung tâm Phầm mềm Đại học cần Thơ

- Tổ QLPM;

- Các thành viên Ban XD đề án chuyển đổi số.

08h

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

BGH làm việc với BTV Đoàn Trường, BTK Hội Sinh viên

BTV Đoàn trường, BTK Hội Sinh viên

15h

Phòng A101

Ô. Lê Minh Tùng 

Phó Hiệu trưởng

BẢY

11/3

 

 

 

 

CN

12/3

Dự Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo luật ở Việt Nam”

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - PHT.

 

 

7h30

TT học liệu Đại học 

Cần Thơ

 

NHẮC VIỆC

1. Họp Chi ủy Chi bộ 8; TP: Chi uỷ viên CB8; TG: 14h30 ngày 07/3/2023 (thứ Ba); Họp Chi bộ 8; TP: Đảng viên CB8; TG: 15h ngày 07/3/2023 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14.

2. Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH sinh viên: “Nội dung và nghệ thuật truyện phỏng truyền kì Việt Nam từ năm 1932-1945.” TP: Bà Giang Lam, Bà Linh, Ông Vinh (Khoa SP&KHCN), Ông Sơn (TTTTTV), Bà Vân (P.QLKHCN&HTQT); TG: 08h00, ngày 09/03/2022 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng A104.

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần. 

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./