.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 13 (Từ ngày 28/11 đến ngày 04/12/2022)

28-11-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 13

(Từ ngày 28/11 đến ngày 04/12/2022)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

28/11

Chào cờ đầu tuần.

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai.

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55

CS Chính

Ô. Lê Minh Tùng  Phó Hiệu trưởng

6h55

CS Thân Cửu Nghĩa

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ Phó Hiệu trưởng

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

- Uỷ viên BTV ĐU;

07h00 - 08h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Họp Đảng ủy

- BCH Đảng bộ trường;

08h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Họp Chi bộ 1 (Đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2022).

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 1.

14h00

Phòng A104

 

BA

29/11

Tập huấn trực tuyến công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ (01 ngày) do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- ĐD lãnh đạo Phòng QLĐT;

- ĐD lãnh đạo Trung tâm KT & ĐBCLGD.

08h00

https://zoom.us/j/6978401514

Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng.

 

- Tiếp và làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức Trường ĐHTG (Từ 29/11 đến 03/12/2022 theo Kế hoạch số 1180/KH-ĐHTG ngày 21/11/2022).

 

- Lễ khai mạc khảo sát chính thức Trường ĐHTG.

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường;

- Trưởng, phó Bộ môn trực thuộc khoa.

- Các đối tượng dự phỏng vấn là viên chức của Trường.

10h15

Phòng Khánh tiết (CSTCN)

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị Tập thể lãnh đạo

- Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP. TCHC.

13h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Kinh tế - Luật.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Cường - TP. TTPC;

- Lãnh đạo Khoa KT-L.

14h30-15h30

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Kinh tế - Luật.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP. TCHC;

- Ô. Cường - TP. TTPC;

- Ô. Thi - TP. QLKHCN;

- Ô. Phương - TP. QLCSVC;

- Ô. Hiền - PTP PTP QLĐT;

- Bà Tú - PGĐ phụ trách TT.ĐTBDTX&THNN;

- Lãnh đạo Khoa KT-L;

- Trưởng, Phó trưởng các bộ môn thuộc Khoa KT-L;

- Bà Duyên - CV P. TCHC.

15h30

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

30/11

Dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo NQ trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh của Ban KTNS HĐND tỉnh Tiền Giang.

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng, đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang.

08h

Hội trường trụ sở HĐND tỉnh

 

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang”

  • Ô. Hiếu, Bà Diễm Trang (K.KTCN);
  • Ô. Huy Long, Ô. Tú (TT TT-TV);
  • Ô. Thi, Ô. Thịnh (P.QLKHCN&HTQT);

Thành viên nhóm nghiên cứu.

8h00

Phòng A105

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

NĂM

01/12

Thẩm định mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, trình độ đại học.

- Ô.Dương Văn Hiếu-TK.KTCN

- Ô. Hiền - PTP PTP QLĐT;

- Mời Ông Trần Thế Hiệp-Nguyên TK.KTCN tham gia phản biện;

- Bà Trang-GV.K.KTCN (Thư ký).

13h30

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Thẩm định mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ đại học.

- Ô.Dương Văn Hiếu-TK.KTCN

- Ô. Hiền - PTP PTP QLĐT;

- Mời Ông Trần Thế Hiệp-Nguyên TK.KTCN tham gia phản biện;

- Bà Trang-GV.K.KTCN (Thư ký).

15h

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

SÁU

02/12

Họp Giao ban tháng 12 năm 2022.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng phụ trách quản lý điều hành đơn vị;

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở;

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- Ô. Long - Trợ lý Hiệu trưởng;

- Ô. Hiền - PTP. QLĐT;

- Bà Linh - PGĐ. TTKT & ĐBCL;

- Bà Duyên - CV P.TCHC.

7h30-10h00

Phòng B14

CSC

 

  1. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng giới thiệu nhân sự bổ nhiệm viên chức quản lý.

- BTV Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS;

- Bí thư Đoàn trường;

- Trưởng đơn vị thuộc trường;

- Phó trưởng đơn vị phụ trách đơn vị thuộc trường.

- Bà Hằng, Bà My (P. TCHC).

10h00-10h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm viên chức quản lý.

- BCH Đảng bộ;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Đoàn thể;

- Trưởng đơn vị, Phó trưởng đơn vị thuộc trường.

10h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị Tập thể lãnh đạo lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm viên chức quản lý.

- Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP. TCHC.

14h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BẢY

03/12

 Lễ bế mạc khảo sát chính thức Trường Đại học Tiền Giang.

- Đại diện Hội đồng trường;

- Ban giám hiệu;

- Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường;

- Trưởng, phó Bộ môn trực thuộc khoa.

- Các đối tượng dự phỏng vấn là viên chức của Trường.

13h15

Phòng Khánh tiết (TCN)

 

Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

CN

04/12

Vòng chung kết “Cuộc thi sinh viên khởi nghiệp sáng tạo” năm 2022

- Mời Ô. Nguyễn Viết Thịnh - Chủ tịch HĐT

-Ban Giám hiệu;

-Thành viên BTC theo Kế hoạch 552/KH-ĐHTG, ngày 16/6/2022;

-ĐDLĐ các đơn vị (theo thư mời)

- Giảng viên hướng dẫn các nhóm dự án từ vòng loại đến chung kết.

07h45

Giảng đường B

 TCN

Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

 

NHẮC VIỆC

1. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 13h30, ngày 28/11/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.

2. Họp Chi bộ 6; TP: Đảng viên Chi bộ 6; TG: 13h00, ngày 28/11/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B209 - TCN;

3. Họp Chi bộ 10; TP: Đảng viên Chi bộ 10; TG: 13h00, ngày 29/11/2022 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14 - Cơ sở chính;

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.