.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 11 (Từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2022)

14-11-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 11

Từ ngày 14/11 đến ngày 20/11/2022

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

14/11

Chào cờ đầu tuần

- BTV Đảng ủy; TT. Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị và đoàn thể thuộc trường;

- Toàn thể giảng viên có giờ dạy sáng thứ Hai.

- Viên chức hành chính các đơn vị;

- Sinh viên có lịch học sáng thứ Hai.

6h55

CS Chính

Ô. Lê Minh Tùng  Phó Hiệu trưởng

6h55

CS Thân Cửu Nghĩa

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ Phó Hiệu trưởng

Họp Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP TCHC.

08h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp thống nhất cho thuê cơ sở vật chất.

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - TP. P.TCHC;

- Ô. Tín - TP. KHTC;

- Ô. Phương - TP. QLCSVC;

- Ô Cường - TT TVTS&QHDN

09h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp điều chỉnh Quy định xét và cấp chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy.

- Ô. Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Cường - TP TTPC;

- Lãnh đạo khoa LLCT-GDQP&TC;

- Lãnh đạo BM GDQP;

- Ô. Hiền - PTP PTP QLĐT.

10h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Thẩm định mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học trình độ đại học.

- Ô. Hiền - PTP PTP QLĐT;

- Bà Lam - PTK Khoa SP&KHCB;

- Mời ThS Trần Thế Hiệp tham gia phản biện;

- Bà Phương - CV. P.QLĐT (Thư ký).

13h30

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Thẩm định mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học.

- Ô. Hiền - PTP PTP QLĐT;

- Bà Giang - PTK PTK SP&KHCB;

- Mời ThS Trần Thế Hiệp tham gia phản biện;

- Bà Phương - CV. P.QLĐT (Thư ký).

15h

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

BA

15/11

Tiếp Đoàn Đánh giá ngoài - Trung tâm KĐCL, ĐHQG TP. HCM (01 ngày).

- Ban Giám hiệu;

- Viên chức thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo các Ban tiếp Đoàn Khảo sát sơ bộ theo QĐ 548/QĐ-ĐHTG ngày 02/11/2022.

08h- 11h30

 13h - 16h

Cơ sở

Thân Cửu Nghĩa

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Đoàn Đánh giá ngoài đi khảo sát tại các đơn vị, phòng thực hành, phòng thí nghiệm,… theo KH số 1122/KH-ĐHTG, ngày 02/11/2022.

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực tiếp Đoàn tại đơn vị.

- Viên chức trực các phòng thực hành, phòng thí nghiệm,…

9h30

Cơ sở Thân Cửu Nghĩa

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp với Đoàn Đánh Giá Ngoài về kết quả khảo sát sơ bộ.

- Ban Giám Hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường.

14h

Phòng B243

CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

16/11

 

 

 

 

NĂM

17/11

Tiếp đại diện Văn phòng Hội công thương Nemuro - Nhật Bản

- Ô.  Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Hiệu trưởng

- Lãnh đạo các đơn vị: Phòng QLĐT; P. QLKHCN&HTQT; P. CTSV; Khoa NN&CNTP;  TT TVTS&QHDN.

08h30

Phòng B243

CS TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Tiếp Đoàn lãnh đạo UBND thành phố Mỹ Tho đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP. TCHC;         Ô. Phương - TP. QLCSVC; Ô. Cường-GĐ. TTTVTS&QHDN;

- Đại diện BTV Đoàn Trường.

10h30

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo NQ trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh của Ban KTNS HĐND tỉnh

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng, đại biểu HĐND tỉnh.

14h00

Sở NN&PTNT tỉnh TG

 

Đại diện Văn phòng Hội Công thương Nemuro - Nhật bản giao lưu với viên chức và sinh viên

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng CTSV, QLKHCN&HTQT, Khoa NN&CNTP, Trung tâm TVTS&QHDN.

- GV BM NTTS&KHMT, BM CNTP.

- SV ĐHCNTP và NTTS khóa 19, 20.

09h40 Phòng Khánh tiết CS TCN

Ô. Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu trưởng

Kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy chương trình Lễ     kỷ niệm 40 năm   ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình - TP TCHC;

- Ô. Phương - TP. QLCSVC;

- Ô. Quân-Bí thư Đoàn trường;

- Bà Hà - CV P. TCHC.

15h30

Giảng đường

Cơ sở chính

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

SÁU

18/11

Dự Lễ kỷ niệm 40 năm   ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Hiệu trưởng trân trọng kính mời:

- Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Đại học Tiền Giang;

- Đại biểu theo thư mời.

07h30

Giảng đường

Cơ sở chính

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

BẢY

19/11

Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Cao đẳng Tiền Giang và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

07h30

Trường CĐ Tiền Giang

 

CN

20/11

 

 

 

 

NHẮC VIỆC

1. Họp Chi bộ 6; TP: Đảng viên Chi bộ 6; TG: 13h00 ngày 14/11/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng Khánh tiết CS Thân Cửu Nghĩa.

2. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 14h00 ngày 14/11/2022 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng B14.

 

* Ghi chú:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h00 ngày thứ Năm bằng File mẫu lịch tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.